0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Cross Docking Nedir? Ne demektir?

0

Cross Docking Nedir? Ne Demektir?

Cross Docking Nedir? Ne Demektir?, Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Cross Docking nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Cross Docking sözlük anlamı Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) Bir müşterinin bir mal veya hizmet satınalırken geçirdiği aşamalardır. Bunlar; ihtiyacın hissedilmesi, bilgi araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim, satınalma ve satınalma sonrası değerlendirmedir.

Pazarlama karması (Marketing mix) Pazarlama yöneticisinin kontrolünde olan ve hedef pazardan arzulanan tepkiyi elde etme amacıyla kullanılan pazarlama değişkenleri. Ürün, fiyat, yer ve tutundurma dörtlüsünü içeren stratejilerin birleşimidir.

Garanti (Guarantee, Warranty) Bir ürünün kendisinden beklenenleri kabul edilebilir bir süre yerine getireceğine söz verme.

Yaşlanma Bir malın stokta bulunduğu sürenin uzunluğu.

Telemarketing (Telemarketing) Bir ürünü veya hizmeti potansiyel müşterilere telefon ederek, anlatarak ve sipariş isteyerek satma süreci.

Tüketici davranışı (Consumer behaviour) İçsel ve dışsal güçlerin insanların alışveriş etkinliklerini etkileme biçimi.

Pazarlama verimliliği (Marketing productivity) Pazarlama performansının yapılan tüm maliyetlere oranlanması.

Satış verimliliği (sales productivity) Tipik olarak saatlik veya günlük satışlar olarak ölçülen satış elemanının etkinliği.

Değişken maliyet (variable cost) Üretilen veya satılan ürünün miktarıyla doğrudan bağlantılı olarak değişen firma harcamalarıdır.

Toptancı (Wholesaler) Ürünlerin büyük miktarlarda satınalınmasını, depolanmasını ve fiziksel anlamda taşımasını gerçekleştiren ve daha küçük miktarlarda perakendeciler veya endüstriyel kullanıcılara yeniden satan bir ticaret kuruluşudur.

Değer analizi (Value analysis) Satınalma ya da imalat maliyetini azaltmak amacıyla bir ürünün tasarımını, kalitesini veya performans gerekliliklerini sistematik olarak değerlendirmektir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.