0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Dağıtım yoğunluğu (Distribution intensity) Nedir? Ne demektir?

0

Dağıtım yoğunluğu (Distribution intensity) Nedir? Ne Demektir?

Dağıtım yoğunluğu (Distribution intensity) Nedir? Ne Demektir?, Belirli bir kategoriyi stoklarında bulunduran perakendecilerin sayısı.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Dağıtım yoğunluğu (Distribution intensity) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Belirli bir kategoriyi stoklarında bulunduran perakendecilerin sayısı.

Dağıtım yoğunluğu (Distribution intensity) sözlük anlamı Belirli bir kategoriyi stoklarında bulunduran perakendecilerin sayısı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Büyüme aşaması (Growth Stage) Ürünün yaşam evrelerinden satışların arttığı dönem.

Ürün geliştirme stratejileri (Product development strategies) Mevcut müşterilere sunmak üzere yeni ürünler geliştirmeye dayalı büyüme stratejileri.

Prestij fiyatlandırma (Prestige pricing) Müşterilerin çok düşük olduğunu düşündükleri fiyatlarda satılan malları ve hizmetleri satınalmayacakları varsayımına dayanan bir fiyatlandırma sistemi.

İndirim mağazası (Discount store) Çok çeşitli malları indirimli fiyatlarla satan ve yalnızca sınırlı hizmet veren perakende mağaza.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Kooperatif satınalım (Cooperative buying) Bir grup bağımsız perakendecinin tek bir satıcıdan büyük miktarlarda toplu satın alım için birlikte çalışmasıdır.

Marka genişletme (Brand extension) Mevcut bir marka ismini yeni bir ürün için kullanmak.

Teslim Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.

Gondol (Gondola) Sırt sırta raflarla oluşturulmuş, ortada bir ada gibi konumlandırılmış self servis tezgâhı.

Reklam Üretimi (Advertising production) Reklam öğelerini (başlık, metin, görüntü, slogan, logo) düzenleme (layout), film senaryosunu hazırlama ve çekme, seslendirme vb.dir.

Tutundurma (Promotion) Pazarlama kanalının üyelerine, potansiyel müşteri ve tüketicilere ve kamuya dönük olarak yürütülen reklâm, kişisel satış, satış özendirme faaliyeti, tanıtma, ilan veya duyuru, tüketici ilişkileri ve halkla ilişkiler faaliyetleridir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.