0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

dahili ortaklık (internal partnering) Nedir? Ne demektir?

0

dahili ortaklık (internal partnering) Nedir? Ne Demektir?

dahili ortaklık (internal partnering) Nedir? Ne Demektir?, Firmanın değişik bölgelerinden gelen elemanlarla oluşturulan çapraz işlevli takımlar kullanılarak firmanın verimliliğinin artırması açısından merchandising etkinliklerinin koordinasyonunun sağlanması.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan dahili ortaklık (internal partnering) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Firmanın değişik bölgelerinden gelen elemanlarla oluşturulan çapraz işlevli takımlar kullanılarak firmanın verimliliğinin artırması açısından merchandising etkinliklerinin koordinasyonunun sağlanması.

dahili ortaklık (internal partnering) sözlük anlamı Firmanın değişik bölgelerinden gelen elemanlarla oluşturulan çapraz işlevli takımlar kullanılarak firmanın verimliliğinin artırması açısından merchandising etkinliklerinin koordinasyonunun sağlanması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İadeler ve tenzilatlar (returns and allowances) Malın iade edilmesi ve paranın geri ödenmesi ya da müşterinin memnuniyetsizliği yüzünden fiyat ayarlaması sebebiyle satışın iptal edilmesi.

vergiler ödenmeden önceki net kâr (net profit before taxes) Bir firmanın gelir vergisini ödeme figürü.

geriye doğru kariyer hareketi (backward career movement) Bir öncekine göre daha düşük bir kariyere doğru gerileme.

satılan malların maliyeti (cost of goods sold) Firmanın satılan malı elde etmek ya da üretmek için ödediği para miktarıdır. (satışa hazır mal maliyeti eksi geriye kalan envanterin maliyet değeri).

ürün hızı (product velocity) Bir ürünün endüstri matrisinden geçme hızı; bir satış dönemi süresince ortalama envanter.

algısal harita (perceptual map) Kavramlar arası ilişkilerin iki boyutlu diyagramı.

firmanın ekonomik teorileri (economic theories of the firm) Mikro ekonomik varsayımlara dayanan firma teorileri; kârın en üst düzeye çıkarılmasını vurgular.

Avro para birimi (Euro currency) Avrupa Birliği?ne dahil olan ülkelerin kullandığı para birimi.

ilave fiyat artışı iptali (additional markup cancellation) Üst market/ premium fiyatın ilk fiyata düşürülmesi.

öneriler (propositions) Teori geliştirmedeki karmaşıklığın bir sonraki aşaması; kavramların etkileşimleriyle alakalı sonuçları tahmin etmeye çalışırlar.

mal kategorileri (merchandise categories) Toplam mal karışımının önemli bileşenleri.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.