0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

DAKRİYOSİSTİT Nedir? DAKRİYOSİSTİT Ne Demektir?

0

DAKRİYOSİSTİT Nedir? Ne Demektir?

DAKRİYOSİSTİT Nedir? Ne Demektir? DAKRİYOSİSTİT Gözyaşı kesesi iltihabı.

ingilizce olarak karşılığı

Bulmacalarda sorulan Gözyaşı kesesi iltihabı. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı DAKRİYOSİSTİT

DAKRİYOSİSTİT sözlük anlamı Gözyaşı kesesi iltihabı.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

DEKÜBİTİS Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar. …
DEMORALİZASYON Moral çöküntü. …
DEFİBRİLATÖR Kalbin normal dışı hızlı atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç. …
DEMANS Bunama, muhtelif formları vardır.Senil Demans, Presenil Demans, Toxic Demans. …

DEMONSTRASYON Göstererek öğretme. …
DEBİLİTE Zeka geriliği. …
DEONTOLOJİ Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler. …
DAKRİYOSİSTEKTOMİ Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkartılması. …

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.