0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Damping (Dumping) Nedir? Ne demektir?

0

Damping (Dumping) Nedir? Ne Demektir?

Damping (Dumping) Nedir? Ne Demektir?, Bir ürünü maliyetinin altında veya iç piyasada geçerli olan fiyatın altında fiyatlandırma uygulaması.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Damping (Dumping) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir ürünü maliyetinin altında veya iç piyasada geçerli olan fiyatın altında fiyatlandırma uygulaması.

Damping (Dumping) sözlük anlamı Bir ürünü maliyetinin altında veya iç piyasada geçerli olan fiyatın altında fiyatlandırma uygulaması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Komisyon (Commission) Satışların belirli bir yüzdesi gibi sabit bir formüle bağlanmış ücretlendirme.

Rekabet analizi (Competition Analysis) Rakiplerin kendi stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamak için izleyecekleri yolu, yöntemleri ve yetenekleri incelemek.

Satınalma davranışı (Buying behaviour) Müşterilerin bir mal veya hizmet satınalırken yerine getirdikleri aktiviteler.

Pazarlama planı (Marketing plan) Belirli bir hedef pazara ulaşmak için tasarlanan belirli bir strateji.

Geriye doğru bütünleşme (Backward integration) Bir perakendecinin kendi tedarikçilerinin bir kısmına veya tümüne sahip olması anlamına gelen dikey bütünleşme türü.

Tüketici hareketi (Consumerism) Bireyleri tüketici olarak sahip oldukları haklarını tehlikeye atacak uygulamalardan korumak amacıyla tasarlanmış ve hükümetler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve benzeri bağımsız organizasyonlar tarafından yürütülen etkinliklerdir.

Reklâm ajansı (Advertising agency) Başka organizasyonlar için reklam kampanyalarının planlanması ve hazırlanması işini yürüten bir firma.

Satış alanı (Selling space) Ürünlerin sergilenmesi, satış personeli ile müşteriler arasındaki etkileşimin gerçekleşmesi ve ürünün etkili sunumu için ayrılan alan.

Kota (Quota) Uluslararası pazarlamada bir ürünün ülkeye girmesine ya da ülkeden çıkmasına getirilen miktar kısıtlamasıdır.

Özel markalama (Private branding) Toptancı veya perakendeci firmanın adı altında satılmak üzere üretilen ürünlerdir.

Değer Algılanan faydaların fiyata oranlarına “değer” adı verilmektedir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.