0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Değer analizi (Value analysis) Nedir? Ne demektir?

0

Değer analizi (Value analysis) Nedir? Ne Demektir?

Değer analizi (Value analysis) Nedir? Ne Demektir?, Satınalma ya da imalat maliyetini azaltmak amacıyla bir ürünün tasarımını, kalitesini veya performans gerekliliklerini sistematik olarak değerlendirmektir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Değer analizi (Value analysis) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satınalma ya da imalat maliyetini azaltmak amacıyla bir ürünün tasarımını, kalitesini veya performans gerekliliklerini sistematik olarak değerlendirmektir.

Değer analizi (Value analysis) sözlük anlamı Satınalma ya da imalat maliyetini azaltmak amacıyla bir ürünün tasarımını, kalitesini veya performans gerekliliklerini sistematik olarak değerlendirmektir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Dayanıksız mallar (Non durable goods) Kısa bir süre içinde bir ya da birkaç kullanımda tüketilen mallar.

Mevsimlik mal (Seasonal goods) Satışları yılın içinde bulunulan dönemine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren mallar.

Mevsimlik mal (Seasonal goods) Satışları yılın içinde bulunulan dönemine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren mallar.

Dağıtım kanalı (Distribution channel) 1-Üreticilerle ürünlerin kullanıcıları arasındaki bağlantıyı sağlamak için gerekli bütün aktiviteleri yerine getiren birimlerin bir network oluşturacak şekilde organize olması. 2– Ürünü hedef pazara taşıyan ve böylelikle satınalmaya uygun hale getiren bir pazarlama karması bileşeni.

Tüketici promosyonu (Consumer promotion) Bir mal veya hizmetin tüketicilerine yönelik satış artırıcı çabalar ve çekiciliği artırıcı etkinlikler

Sosyal sınıf (Social class) Benzer gelir düzeyi, refah, beceri ve güce sahip insanların oluşturduğu grup.

Marka ismi (Brand name) Bir markanın sözlü olarak ifade edilebilen kısmı.

Özellikli ürün mağazaları (Speciality store) Sınırlı sayıda ve genellikle birbirini tamamlayıcı nitelikte ürün kategorileri üzerinde yoğunlaşan ve üst düzeyde hizmet sunan mağazalardır.

Talep (Demand) Bir ürünün belirli bir fiyatla, satılabilecek toplam miktarı. Ürün veya hizmete yönelik satın alma isteği

Net satışlar (Net sales) İade edilen ürünlerin bedellerinin tamamı ödendikten sonra satıcının elinde geriye kalan satış kazançlarının toplamı.

Acenta (Agent – Broker) Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı (kişi veya kuruluş).

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.