0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy) Nedir? Ne demektir?

0

dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy) Nedir? Ne Demektir?

dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy) Nedir? Ne Demektir?, Teslim alınacak planlanmış mal ile perakende olarak siparişi verilmiş mal arasındaki fark.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Teslim alınacak planlanmış mal ile perakende olarak siparişi verilmiş mal arasındaki fark.

dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy) sözlük anlamı Teslim alınacak planlanmış mal ile perakende olarak siparişi verilmiş mal arasındaki fark.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Karayib Ülkeleri Girişimi (Caribbean Basin Initiative-CBI) NAFTA?dan sonra 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri?nin Orta Amerika ve Batı Hint Adalarında yer alan diğer ülkelerle ticaret yapmasını güdülemek için oluşturulmuştur.

iplik sevki kuralı (yarn forward rule) iplik imalatı, kumaş imalatı ve kıyafet imalatı süreçlerinin belirli bir ülke ya da bir kaç ülkede gerçekleşmesi şartı koşan köken şartı kuralı.

kurumsal piramitteki katmanlar (tiers in organizational pyramid) Malın planlanacağı davranış şeklini etkileyen kurumsal yapıdaki hiyerarşik seviyeler.

satış (selling) Malın mülkiyetinin değişme süreci.

premium fiyat (premium price) Pazar üstü fiyatına bakın.

geçiş dönemleri (transition periods) Mal çevriminde yer alan satış dönemleri arasındaki zaman dilimleri.

sıfıra sıfır envanter (zero to zero inventory) Mallar belirli bir satış dönemi için satın alınır ve satış dönemi boyunca satılamayan malların fiyatları indirimli satışlarda satılmak üzere düşürülür; indirimli satışlarda satılamayan mallar ise tasfiye edilir.

sabit ürünler (staple goods) Merchandising çevrimi süresince devamlı olarak talep alan sınıflandırmalar; talep zamana bağlı değildir.

mal kategorileri (merchandise categories) Toplam mal karışımının önemli bileşenleri.

potansiyelin yeniden doğuşu (rebirth of potential) Bir kişinin hayatında yeni baştan başlamayı gerektiren radikal bir değişikliğe sebep olan olay.

alternatif satış (alternate selling) Müşterinin ihtiyaçlarının karşılanamaması durumunda müşteri ile alakadar olmak ve müşterinin beğenebileceği diğer ürünleri önermek.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.