0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Nedir? Ne demektir?

0

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Nedir? Ne Demektir?

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Nedir? Ne Demektir?, Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Düşey Çatışma (Vertical conflict) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Düşey Çatışma (Vertical conflict) sözlük anlamı Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kitle pazarlama (Mass marketing) Bir temel ürünü, müşteri kategorileri ve ihtiyaçları ayırımı gözetmeksizin büyük miktarlarda pazara sunma stratejisi.

Franchising (Franchising) Sözleşmeye dayalı bir dağıtım sistemi. Ana firmanın kendi pazarlama planına bağlı olarak kendi markasıyla satış yapması için bir ücret karşılığında iş yapma haklarını vermesi.

Kişisel satış (Personal selling) Şirketin satış temsilcisi ile müşteri arasında yüzyüze iletişimi içeren satış artırıcı çabanın boyutu.

Tüketici (Consumer) Mal veya hizmetleri kendisi ve/veya ailesi için satın alan kişi.

Kurumsal reklâm (Institutional advertising) Bir organizasyonun imajını ve felsefesini tanıtan, benimseten reklâm.

Reklâm Bütçesi (Advertising budget) Belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan kaynakların tümüdür.

Tutundurma Faaliyeti (Promotional activity) Bir markaya karşı psikolojik ve davranışsal kabul yaratabilme ve bunun sonucu, o markaya karşı pozitif bir imaj geliştirip marka bağımlılığını sağlayarak, hatırlatarak, onun yayılmasını da temin edebilmektedir.

Pazara nüfuz etme stratejileri (Penatration strategies) Bir organizasyonun mevcut ürünlerinin daha fazlasını mevcut müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Fiyat sabitleme (Price fixing) Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Yasal ve etik olmayan bir uygulamadır.

Sabit varlıklar (Fixed assets) Nakde çevrilmesi bir yıldan daha uzun süre gerektiren varlıklar.

Marka genişletme (Brand extension) Mevcut bir marka ismini yeni bir ürün için kullanmak.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.