0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Cascade Nedir? Ne Demektir?

0

Cascade Ne Demek

Cascade nedir? Cascade ne demek, ne anlama gelmektedir? Elektrik Terimleri Cascade hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Cascade Basamaklamak, kademeli hale getirmek.

Elektrik Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Elektrik Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
ALTERNATİF AKIM Dalgalı akım.

SENTROZOM Hücre bölünmesinde görevli organel.

Çatı Aktarma Çatının kırık kiremitlerini sağlamları ile değiştirme işlemine verilen ad.

Cam Tuğla Presleme yolu ile birleştirilmiş boşluklu 2 cam elemanında oluşan, aradaki boşluk hava sızdırmayacak şekilde kapatılan, yüksek hava geri çarpması bulunan, yerlerde ve ses yalıtımı yapılan yerlerde uygulanan, yarı saydam duvar yapmakta kullanılan içi boş cam blok.

Ana Kütle (Population) Denetçinin denetlenen alanın tamamı hakkında bir sonuca ulaşmak için örneklem seçmek istediği veri seti anlamına gelir. Bu nedenle, örnekleme yapılacak olan ana kütlenin denetimin amaçlarına uygun olması ve denetim hedefi için tam ve eksiksiz olduğunun doğrulanması gerekir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Seki Ahşap dikmeleri nemden korumak için altlarına konulan taş altlık

İç Denetim Genel Raporu (Internal Audit Annual General Accountability Report) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, iç denetim raporları değerlendirilerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle oluşturulan yıllık rapordur. Kurul, raporu Maliye Bakanına sunar ve internet ortamında, basın yoluyla veya yazılı olarak kamuoyuna açıklar. (İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

HACİM Bir maddenin uzayda kapladığı alan.

Cell İmalat ortamının yerleşim türlerinden biri, imalat ve taşıma ekipmanlarının benzer özelliklerdeki ürün veya parçaları işleyecek şekilde U, S veya üçgen biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve içinde geçici depolama alanları bulunan düzen.

Baca külahı Yağmur ve rüzgarın girmesini önlemek üzere bacanın üstünü örten bir çeşit saçak

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.