0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Elektronik data değişimi (EDI) Nedir? Ne demektir?

0

Elektronik data değişimi (EDI) Nedir? Ne Demektir?

Elektronik data değişimi (EDI) Nedir? Ne Demektir?, Perakendeci ve tedarikçi arasında karşılıklı iş evraklarının, belgelerin elektronik ortamda (bilgisayarlarla) değişimi.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Elektronik data değişimi (EDI) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Perakendeci ve tedarikçi arasında karşılıklı iş evraklarının, belgelerin elektronik ortamda (bilgisayarlarla) değişimi.

Elektronik data değişimi (EDI) sözlük anlamı Perakendeci ve tedarikçi arasında karşılıklı iş evraklarının, belgelerin elektronik ortamda (bilgisayarlarla) değişimi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Telemarketing (Telemarketing) Bir ürünü veya hizmeti potansiyel müşterilere telefon ederek, anlatarak ve sipariş isteyerek satma süreci.

Uyumlu fiyatlandırma (Adaptive pricing) Büyük pazar paylarına sahip rakipler tarafından yapılan fiyat değişikliğine cevap vermek amacıyla uygulanan fiyatlandırma taktiği.

Satış analizi (Sales Analysis) Şirketin tüm satış verilerinin biraraya getirilmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve üzerinde çalışılmasıdır.

Dönüştürme fonksiyonu (Transactional function) Dağıtım kanalının tedariklediği mallar üzerinde yer, zaman, miktar, çeşit ve mülkiyet faydalarının kazandırılmasına hizmet eden faaliyetlerin tümüdür.

Pazar testi (Market test) Bir ürünün deneme amaçlı olarak sınırlı sayıda pazara sürülmesi.

Geri dönen sipariş (Back order) Tedarikçinin aldığı siparişin zamanında karşılayamadığı ve sözkonusu ürünler imalat, ithalat vb. yollardan temin edildiğinde en kısa sürede teslim etmeyi istediği kısmı.

Tutundurma (Promotion) Pazarlama kanalının üyelerine, potansiyel müşteri ve tüketicilere ve kamuya dönük olarak yürütülen reklâm, kişisel satış, satış özendirme faaliyeti, tanıtma, ilan veya duyuru, tüketici ilişkileri ve halkla ilişkiler faaliyetleridir.

Marka ismi (Brand name) Bir markanın sözlü olarak ifade edilebilen kısmı.

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) Bir organizasyonun kendi karar ve eylemlerinden topluma karşı yükümlülüklerini kabullenmesi.

Kurumsal reklâm (Institutional advertising) Bir organizasyonun imajını ve felsefesini tanıtan, benimseten reklâm.

Dağıtım yoğunluğu (Distribution intensity) Belirli bir kategoriyi stoklarında bulunduran perakendecilerin sayısı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.