0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

envanter planlamada stok-satış oran metodu (stock-to-sales ratio method of inventory planning) Nedir? Ne demektir?

0

envanter planlamada stok-satış oran metodu (stock-to-sales ratio method of inventory planning) Nedir? Ne Demektir?

envanter planlamada stok-satış oran metodu (stock-to-sales ratio method of inventory planning) Nedir? Ne Demektir?, Bir dönemdeki toplam envanterin aynı dönemdeki satışlara bölünmesi ile bulunur; moda/sezonsal mallar için kullanılır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan envanter planlamada stok-satış oran metodu (stock-to-sales ratio method of inventory planning) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir dönemdeki toplam envanterin aynı dönemdeki satışlara bölünmesi ile bulunur; moda/sezonsal mallar için kullanılır.

envanter planlamada stok-satış oran metodu (stock-to-sales ratio method of inventory planning) sözlük anlamı Bir dönemdeki toplam envanterin aynı dönemdeki satışlara bölünmesi ile bulunur; moda/sezonsal mallar için kullanılır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

ürün özellikleri (product features) Renk, tarz, kumaş vb. gibi ürünün vasıfları.

liderlik (leadership) Yönlendirme, motive etme ve teşvik etmenin dahil olduğu yetkiyi belirtir (Kotter & Heskett, 1992).

fatura ödeme koşulları (invoice payment terms) Faturalanmış maliyetin ne kadarının ve ne zaman perakendeci tarafından ödeneceğini belirleyen kurallar.

ön-yüz sistemleri (front-end systems) Merchandisingin planlama aşaması ile ilişkilidir ve kaynaklar belirlenmeden önce olur.

her şey dahil tedarik (full package sourcing-FPS) Bir mal satın alma sözleşme koşulu; giysi yapmak için gerekli olan her şey (malzemeyi satın almak, numuneleri geliştirmek, giysileri yapmak ve birinci sınıf malları tedarik şirketine yollamak) kontraktör tarafından sağlanır; kumaş ya da araç gereçler tedarik şirketine ait değildir.

yağmacı fiyatlandırma (predatory pricing) Rekabeti ortadan kaldırmak için malları yasal olmayan şekilde çok düşük bir fiyat artışıyla ya da mal maliyetinin altında satmak.

ürün gamı çeşitliliği (assortment variety) Ürün gamındaki toplam SKU sayısı.

akıllı etiketler (smart labels) Perakendecilerin ve imalatçıların herhangi bir malın kayıtlarını tutmasına imkan tanıyan ve eninde sonunda barkodların yerini alacak özel izleme etiketleri; radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags)(RFID) olarak da bilinir.

yönetim bölgesi (executive constituency) Genellikle işlevsel uzmanlaşma alanları/ bölgelerin başkanları ve mal sahibi/müdür ya da baş yetkili memur/başkandan oluşan bir hazır giyim firmasının yönetimi.

merchandising çevrimi (merchandising cycle) Şubat ayının ilk haftası ile Ocak ayının son haftası arasındaki bir yıllık süre.

metrekare denklikleri (square meter equivalents-SEM) Bir elbise veya elbise grubu yapmak için gereken kumaş miktarı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.