0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Esnek talep (Elastic demand) Nedir? Ne demektir?

0

Esnek talep (Elastic demand) Nedir? Ne Demektir?

Esnek talep (Elastic demand) Nedir? Ne Demektir?, Fiyatlardaki belirli bir oranda düşüşün talep edilen miktarda çok daha büyük oranda bir artışa yol açtığı ve dolayısıyla satış gelirlerini önemli oranda artırdığı durumlar

Satınalma terimleri olarak kullanılan Esnek talep (Elastic demand) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Fiyatlardaki belirli bir oranda düşüşün talep edilen miktarda çok daha büyük oranda bir artışa yol açtığı ve dolayısıyla satış gelirlerini önemli oranda artırdığı durumlar

Esnek talep (Elastic demand) sözlük anlamı Fiyatlardaki belirli bir oranda düşüşün talep edilen miktarda çok daha büyük oranda bir artışa yol açtığı ve dolayısıyla satış gelirlerini önemli oranda artırdığı durumlar

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Stratejik pazarlama (Strategic marketing) Belirli stratejileri kullanarak yürütülen pazarlama çabaları.

Doğrudan satış (Direct selling) Bir satış temsilcisinin müşterilere bir ürünle ilgili kişisel sunuş ve demo yapması.

Nakit iskontosu (Cash discount) Müşterilere nakit ve peşin ödemeleri karşılığında daha düşük fiyat uygulamak.

Reklâm (Advertising) Belirli bir hedef kitlenin üyelerini bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla mesaj içeriğinde tanımlanan organizasyonlar tarafından çeşitli medyanın kullanılmasıyla bir bedel karşılığında yürütülen kişisel nitelikte olmayan iletişim türüdür.

Giriş aşaması (Introduction stage) Ürünün yaşam evrelerinden ilki ve yeni bir ürünün pazara sunulduğu dönemdir. Bu dönemde satışların artış hızı yavaş, kârlar düşüktür.

Değer Algılanan faydaların fiyata oranlarına “değer” adı verilmektedir.

Promosyon (Promotion) Bir perakendecinin mağazası veya perakende karması hakkında müşterilerini bilgilendirmek ve satınalmaya özendirmek için yaptığı aktiviteler.

Sunum (Presentation) Satış mesajının müşteriye iletilmesidir. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra satıcının müşteriyi bilgilendirmek ve ikna etmek için sözel ve görsel olarak yaptığı iletişim çabasıdır.

Marka Yöneticisi (Brand manager) Firmanın mal veya hizmet stratejisinde yaratıcılığı, liderliği, raf-vitrin ve pazar bölümlerinin her birindeki egemenliğini sağlamak ve yönetimindeki markanın tutundurma stratejisini oluşturmakla görevlidir.

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Yoğunluk – yığılma (Congestion) İnsanların ya da araçların sayısının belirli bir yerde sıkışıklık oluşturacak düzeyde artması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.