0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

etkileşimli planlama (interactive planning) Nedir? Ne demektir?

0

etkileşimli planlama (interactive planning) Nedir? Ne Demektir?

etkileşimli planlama (interactive planning) Nedir? Ne Demektir?, Firmanın bütün bölgelerinden alınan bilgilerle ortaya çıkan bir takım çalışması etkinliği; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı sistemlerinin bir karışımı.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan etkileşimli planlama (interactive planning) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Firmanın bütün bölgelerinden alınan bilgilerle ortaya çıkan bir takım çalışması etkinliği; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı sistemlerinin bir karışımı.

etkileşimli planlama (interactive planning) sözlük anlamı Firmanın bütün bölgelerinden alınan bilgilerle ortaya çıkan bir takım çalışması etkinliği; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı sistemlerinin bir karışımı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

alt uç fiyat aralığı (low-end price range) Ürün sınıfı için istenen göreceli en düşük fiyat; bit pazarları, outletler, sokak satıcıları ve tek fiyatlı indirim mağazaları tarafından kullanılır; malın kalitesini düşük olması riski fazladır.

tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) Kendilerinin kullanması için bireysel firmalar tarafından geliştirilen bilgisayar programları ya da teknoloji.

fiyat indirimi desteği (markdown money) Perakendecilerin envanterlerini elden çıkarmak için gerekli olan fiyat indirimlerini telafi etmeleri için bazı satış kontratlarında yer alan bir indirim çeşidi.

ticari indirim (trade discount) Pazarlama ya da dağıtım işlevi gösteren firmalara liste fiyatından yapılan düşüştür.

mal altsınıfları (merchandise subclasses) Sınıflar içerisindeki ürün grupları.

firmanın davranış teorileri (behavioral theories of the firm) Firmanın etkinliklerini açıklarken insan davranışlarının rolünü vurgular; kurumsal hedeflerin nasıl oluştuğu, stratejilerin nasıl ortaya çıktığı ve bu stratejiler ile kararlara nasıl ulaşıldığı gibi konularla ilgilenir.

toptan satış pazarı (wholesale market) İmalatçıların serilerini perakende alıcılara gösterdikleri yer.

kalıp kontrol süreci (pattern check run-PCR) Yapım ve bedendeki tüm unsurların açık bir şekilde anlatıldığını ve kontraktör tarafından tam olarak anlaşıldığını garanti etmek için numuneler üretme.

plan yapmak (make plan) Merchandiserlar satış artışlarına ve planlanmış satışlarına ulaştıkları zaman gelir beyanatının başarılı bir yıl geçirildiğini gösterir.

eğitim (training) Spesifik ve önceden belirlenmiş sonuçların olabildiğince çabuk nasıl üretileceğini içeren oldukça kısa dönemli bir etkinlik.

radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags) akıllı etiketlere bakın.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.