0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

faturalanmış maliyet (billed cost) Nedir? Ne demektir?

0

faturalanmış maliyet (billed cost) Nedir? Ne Demektir?

faturalanmış maliyet (billed cost) Nedir? Ne Demektir?, Liste fiyatı eksi faturada belirtilen miktar ve ticari iskontolar.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan faturalanmış maliyet (billed cost) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Liste fiyatı eksi faturada belirtilen miktar ve ticari iskontolar.

faturalanmış maliyet (billed cost) sözlük anlamı Liste fiyatı eksi faturada belirtilen miktar ve ticari iskontolar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Özel Rejim (Special Regime) 1988 yılında A.B.D. ile Amerikalar ticaret bloğunda yer alan diğer ülkeler arasında ticaret yapmayı geliştirmek için imzalanan anlaşma.

A.B.D. Gümrükler İdaresi (U.S. Customs service) Gümrük oranları ve kota sınıflandırmalarının tespitinden sorumlu acente.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) Asya?da yer alan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ülkelerini içine alan ve 1977 yılında kurulan ticaret grubu.

ilk fiyat (first price) Orijinal perakende satış fiyatı; liste fiyatıyla ya da müşterinin fiyat etiketinde gördüğü fiyatla aynı olabileceği gibi farklı da olabilir; ilk fiyat perakende fiyat yapıları için temel fiyattır.

mal/seri sunumu (merchandise/line presentation) Seriyi değerlendirmek ve göze çarpıcı ve satılabilir bir hale getirmek için gerekli olan süreç.

yönetim bölgesi (executive constituency) Genellikle işlevsel uzmanlaşma alanları/ bölgelerin başkanları ve mal sahibi/müdür ya da baş yetkili memur/başkandan oluşan bir hazır giyim firmasının yönetimi.

mal grupları (merchandise groups) Müşterinin bakış açısından birbirinin yerine geçebilecek ürünler; fonksiyon olarak, satış dönemi olarak ve fiyat olarak benzerlik gösteren ürünler.

yönetim bölgesi (executive constituency) Genellikle işlevsel uzmanlaşma alanları/ bölgelerin başkanları ve mal sahibi/müdür ya da baş yetkili memur/başkandan oluşan bir hazır giyim firmasının yönetimi.

seri konsepti (line concept) Serinin kimliğine ve satılabilirliğine katkıda bulunan görüntü ve cazibeyi içerir.

tedarik (sourcing) Belirlenmiş zaman aralığında teslim edilme şartıyla belirlenmiş kalite ve hizmet seviyesindeki malzeme, üretim ve bitmiş mallar için en iyi maliyeti sağlayan satıcıya karar verme.

kurumsal piramitteki katmanlar (tiers in organizational pyramid) Malın planlanacağı davranış şeklini etkileyen kurumsal yapıdaki hiyerarşik seviyeler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.