0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

faydacı yararlar (utilitarian benefits) Nedir? Ne demektir?

0

faydacı yararlar (utilitarian benefits) Nedir? Ne Demektir?

faydacı yararlar (utilitarian benefits) Nedir? Ne Demektir?, Estetik teori ile ilişkilidir; rahatlık, koruma, kalite, sosyal tasdik, statü, etkililik ve değerce sosyal ya da ekonomik kazanç sağlar (Fiore & Kimle, 1997).

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan faydacı yararlar (utilitarian benefits) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Estetik teori ile ilişkilidir; rahatlık, koruma, kalite, sosyal tasdik, statü, etkililik ve değerce sosyal ya da ekonomik kazanç sağlar (Fiore & Kimle, 1997).

faydacı yararlar (utilitarian benefits) sözlük anlamı Estetik teori ile ilişkilidir; rahatlık, koruma, kalite, sosyal tasdik, statü, etkililik ve değerce sosyal ya da ekonomik kazanç sağlar (Fiore & Kimle, 1997).

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

firmanın dahili bölgeleri (internal constituencies of the firm) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firma içindeki uzmanlaşma alanları.

öneriler (propositions) Teori geliştirmedeki karmaşıklığın bir sonraki aşaması; kavramların etkileşimleriyle alakalı sonuçları tahmin etmeye çalışırlar.

net satışlar (net sales) Malların ve hizmetlerin satışından elde edilen gerçek gelir (brüt satışlar – müşteri iadeleri ve tenzilatlar).

sezonsal mallar (seasonal goods) Etnik ve kültürel gelenekler, mevsimsel olaylar ve hava durumundaki değişiklikler gibi takvim yılıyla alakalı faktörlerin kombinasyonuna bağlı olarak değişiklik gerektirebilen sınıflandırma.

Karayip Ülkeleri Ticaret Ortaklığı Kanunu (Caribbean Basin Trade Partnership Act-CBTPA) Amerika Birleşik Devletleri ve Karayib Ülkeleri arasındaki ticareti ilerletmek için 2000 yılında yürürlüğe giren ticari anlaşma.

kumaş sevki kuralı (fabric forward rule) Serbest ticaretten yararlanabilmek açısından giyim eşyasında kullanılacak kumaşın ABD ya da Kanada?da imal edilmiş olması şartını koşan Amerika-Kanada Serbest Ticaret Antlaşması?nın bir kuralı.

öğrenen kurum (learning organization) Devamlı gelişen bir kurum; çalışanlar bir sonraki mantıklı adımı belirler ve devam eden gelişmeleri başlatır.

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) Karşılaştırma noktaları; başarı seviyelerinin göstergeleri.

kariyer seviyesi (career level) Kariyer ilerlemesindeki bir aşama.

estetik yararlar (aesthetic benefits) Duyusal haz, güzellik, duyguların harekete geçirilmesi, yaratıcı ifade ve kimliği içine alır; zevk ve memnuniyet ile sonuçlanır (Fiore & Kimle, 1997).

brüt satışlar (gross sales) Bir firmanın mallarının ve servislerinin satışından elde ettiği dolar bazında toplam gelir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.