VEKTÖREL BÜYÜKLÜK Nedir? Ne Demektir?

0

VEKTÖREL BÜYÜKLÜK Ne Demek

VEKTÖREL BÜYÜKLÜK nedir? VEKTÖREL BÜYÜKLÜK ne demek, ne anlama gelmektedir? Fen Terimleri VEKTÖREL BÜYÜKLÜK hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

VEKTÖREL BÜYÜKLÜK Doğrultusu, yönü, şiddeti ve tatbik noktası olan büyüklük.

Fen Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Fen Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Anlaşma Yılı Anlaşmanın kapsadığı işin keşfinin hazırlandığı ve dolayısıyla anlaşmanın imzalandığı yıl. (Yıl sonunda yapılan ihalelerde anlaşma yeni yılda imzalansa dahi keşfin hazırlandığı yılın birim fiyatları anlaşma yılıdır.)

COSO Modeli (COSO Model)  COSO (The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) tarafından hazırlanan ve bir kurumun günlük faaliyetleri sırasında kurum içerisindeki mevcut ve olması gereken asgari iç kontrol uygulamalarının sistematik bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayan bir iç kontrol modelidir. COSO Modeli iç kontrol sistemlerine ilişkin standartların temelini oluşturmaktadır. Modele göre iç kontrol sisteminin ana hedefleri; organizasyonun günlük işlemlerinde etkinlik ve verimliliği, kurum içerisinde üretilen her türlü bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini, gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uygun olmasını ve kurum aktiflerinin ve varlıklarının korunmasını sağlamaktır. İç denetim faaliyetlerinde kurum içi kontroller değerlendirilirken bir temel olarak alınabilir. COSO Modeli; soft kontrollerin değerlendirildiği kontrol ortamı, risk değerlendirme, olası risklere yönelik mevcut veya olması gereken kontrol aktivitelerini (hard kontroller) tanımlayan kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim sistemi ile mevcut kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin takip edildiği izleme olmak üzere beş unsurdan oluşmaktadır.

Kullanma Yükü Yapıya normal şartlar altında ve ögörülen ömrü süresince etkilemesi beklenen rüzgar ve depremler dışındaki hareketli ve hareketsiz yüklerdir.

AIM Automated Instrument Manager (Otomasyon Enstrümantasyon Yöneticisi) unvanının kısaltılması.

Armatür Binalarda sıhhi tesisat, elektrik tesisatı v.b. yapı öğesi Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısmı.

Kesikli Gradasyon Eğrisi Bazı orta büyüklükteki taneleri içermeyen eğridir.

Kimyevi madeni boyalar Toz boyalar gibi hemen doğrudan doğruya temizlenip öğütülmek suretiyle kullanılmazlar. Bunların birkaç nev?i bir arada hususi kazanlarda kaynatılarak ve kimyevi muamelelere tabi tutulmak suretiyle boya maddeleri elde edilir.

Tırabzan babası Ahşap merdivende tırabzanın ilk basamak yada sahanlık basamağındaki kalın çubuğu

Markiz Bir kapı yada pencere önünü yağmurdan korumak için yapılan saçak

Montaj aşığı Mahyada taşıyıcı aşık bulunmaması durumunda yada bir mertek çatısında mertek uçlarını bağlamak için bunların altına yerleştirilen ve mertekler tarafından taşınan küçük kesitli aşık

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.