0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

firmanın dahili bölgeleri (internal constituencies of the firm) Nedir? Ne demektir?

0

firmanın dahili bölgeleri (internal constituencies of the firm) Nedir? Ne Demektir?

firmanın dahili bölgeleri (internal constituencies of the firm) Nedir? Ne Demektir?, Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firma içindeki uzmanlaşma alanları.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan firmanın dahili bölgeleri (internal constituencies of the firm) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firma içindeki uzmanlaşma alanları.

firmanın dahili bölgeleri (internal constituencies of the firm) sözlük anlamı Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firma içindeki uzmanlaşma alanları.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

kariyer seçimi (career choice) Bir kişinin işindeki odak olarak bir uzmanlık alanı seçme süreci.

teori (theory) Herhangi birşeyle alakalı olayları tanımlamaya, düzenlemeye ve tahmin etmeye yardımcı olan bir fikir ya da durum.

gelir ölçümleri (income measurements) Belirli bir dönemde yapılan işten kazanılan gelirin farklı şekillerde tanımlanması; net satışlar, net satışlar, brüt kâr, işletme kârı ve net kâr.

ürün gamı (assortment) Belirli zamanlarda sunulan seçenekler dizisi; genellikle serideki tarz, renk ve bedenle belirlenir (Glock & Kunz, 1995).

aracı fiyatı (job-off price) Sıkıntılı malların bir aracıya satılma fiyatı; parça başı ya da ağırlıkla satılabilirler.

müşteri hizmeti (customer service) Müşteri ile mağaza personelinin herhangi bir etkileşimi.

mal/seri planlama (merchandise/line planning) Satış geçmişine, amaçlara ve tahminlere dayanan bütçelerin ve ürün gamı planlarının kombinasyonu; seri geliştirmenin iskeleti.

esnek malzeme Kıyafet imalatında kullanılan ve insan vücudunun rahat bir şekilde hareket etmesini ve vücudu sarmasını sağlayan “yumuşak” malzemeler.

müşteri istekleri (customer wants) Müşterinin arzuladığı şey.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA- North America Free Trade Agreement) ABD, Kanada ve Meksika arasında 1994 yılında imzalanan ticari anlaşma; amacı genişletilmiş ticaret ve yatırım ile ekonomik büyümeyi teşvik etmektir.

ortak ürün geliştirme (joint product development) QR ortamında merchandisingin ana bileşenidir; seri konseptini geliştirmek, seri gidişatını belirlemek ve ürünleri geliştirmek için perakende merchandiserların imalatçı merchandiserlar ve tasarımcılarla birlikte çalışması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.