0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

fiyat artışı iptali (markup cancellation) Nedir? Ne demektir?

0

fiyat artışı iptali (markup cancellation) Nedir? Ne Demektir?

fiyat artışı iptali (markup cancellation) Nedir? Ne Demektir?, İlk fiyatı korumak için fiyat indiriminin ortadan kaldırılması; müşterinin göreceği bir sonraki fiyatı belirlemek için başka bir fiyat indirimi ya da ilave bir fiyat indirimi ile uygulanabilir.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan fiyat artışı iptali (markup cancellation) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İlk fiyatı korumak için fiyat indiriminin ortadan kaldırılması; müşterinin göreceği bir sonraki fiyatı belirlemek için başka bir fiyat indirimi ya da ilave bir fiyat indirimi ile uygulanabilir.

fiyat artışı iptali (markup cancellation) sözlük anlamı İlk fiyatı korumak için fiyat indiriminin ortadan kaldırılması; müşterinin göreceği bir sonraki fiyatı belirlemek için başka bir fiyat indirimi ya da ilave bir fiyat indirimi ile uygulanabilir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

önerilen perakende satış fiyatı (suggested retail price) Liste fiyatı.

akıllı etiketler (smart labels) Perakendecilerin ve imalatçıların herhangi bir malın kayıtlarını tutmasına imkan tanıyan ve eninde sonunda barkodların yerini alacak özel izleme etiketleri; radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags)(RFID) olarak da bilinir.

mal seçme konusunda yardımcı olma (merchandise selection assistance) Malı müşteriye gösterme ve fayda ve özelliklerini müşteriye anlatma.

firmanın ekonomik teorileri (economic theories of the firm) Mikro ekonomik varsayımlara dayanan firma teorileri; kârın en üst düzeye çıkarılmasını vurgular.

kapalı uçlu sorular (close-ended questions) “Evet” ya da “hayır” diye cevaplanan ve cevaplarken müşterinin ayrıntılara girmesine fırsat vermeyen sorular.

satış hedefleri (sales goals) Belirlenmiş bir süre içinde hedef pazara satılması beklenen mal ya da hizmet.

kurumsal piramitteki katmanlar (tiers in organizational pyramid) Malın planlanacağı davranış şeklini etkileyen kurumsal yapıdaki hiyerarşik seviyeler.

gümrük vergisi (tariff) İhracat veya ithalat malları üzerindeki vergiler.

sabit ürünler (staple goods) Merchandising çevrimi süresince devamlı olarak talep alan sınıflandırmalar; talep zamana bağlı değildir.

başlangıç teslimatı (initial delivery) Satış döneminin başında teslim edilen başlangıç siparişinin hepsi ya da bir kısmı.

birim (unit) Tek bir tane mal.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.