0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Fiyat Nedir? Ne demektir?

0

Fiyat Nedir? Ne Demektir?

Fiyat Nedir? Ne Demektir?, En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Fiyat nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Fiyat sözlük anlamı En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Sabit varlıklar (Fixed assets) Nakde çevrilmesi bir yıldan daha uzun süre gerektiren varlıklar.

Değer (Value) Algılanan faydaların fiyata oranı.

Pazar (Market) Belirli bir ürünü ya da hizmeti satın alma arzusuna ve gücüne sahip kişiler ve kurumlar.

ABC Analizi (ABC analysis) Ürün gruplarını bir kârlılık ölçüsüne göre sıralayan ve gruplayan bir analizdir. Hangi ürünlerin devamlı stoklarda bulundurulması, hangi ürünlerin stoklarının tükenmesine zaman zaman izin verilmesi ve hangi ürünlerin stoklardan çıkarılması gerektiğini belirlemek amacıyla kullanılır.

Rekabetçi davranış (Competitive rivalry) Rakiplerin eylemlerine verilen tepkilerin sıklığı ve yoğunluğu.

Pazar geliştirme stratejileri (Market growth strategies) Mevcut ürünleri yeni müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Survey (Survey) Bir anket formunun kullanılması, yüzyüze görüşme, telefon, posta veya bunlardan birkaçı ile sürdürülen bir veri toplama yöntemidir.

Çapraz satış (Cross selling) Bir bölümün veya departmanın satıcısının müşterilerine diğer departmanlardan tamamlayıcı ürünler de satmaya çalışmasıdır.

Rekabete yönelik fiyatlandırma (Competitive oriented pricing) Bir perakendecinin fiyatları belirlerken maliyet-talep gibi faktörleri değil rakiplerin fiyatlarını gösterge olarak kullandığı bir fiyatlandırma yöntemi.

Ölçek ekonomisi (Scale economy) Bir perakendecinin büyüklüğünden ve iş hacminden dolayı elde ettiği maliyet avantajları.

Başabaş noktası (Breakeven point) Toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu satış miktarı. Bu miktardan daha fazla satış kârlılık sağlayacaktır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.