0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Fiyat sabitleme (Price fixing) Nedir? Ne demektir?

0

Fiyat sabitleme (Price fixing) Nedir? Ne Demektir?

Fiyat sabitleme (Price fixing) Nedir? Ne Demektir?, Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Yasal ve etik olmayan bir uygulamadır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Fiyat sabitleme (Price fixing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Yasal ve etik olmayan bir uygulamadır.

Fiyat sabitleme (Price fixing) sözlük anlamı Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Yasal ve etik olmayan bir uygulamadır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Fiziksel dağıtım sistemi (Physical distribution system) Bir şirketin sipariş işleme, ürünlerin yükleme-boşaltması, stoklara kaydedilmesi, depolama ve nakliye fonksiyonlarının bileşimi ve ürünlerin imalatçıdan tüketiciye ulaştırıldığı araçlar topluluğu.

Müşteri iadeleri (Customer returns) Müşterilerin hasarlı, kusurlu olması veya uygun olmaması nedeniyle geri getirdikleri malların miktarıdır.

Ticari rüşvet (Commercial bribery) Bir tedarikçinin satınalma kararını etkilemek amacıyla, alıcıya para veya hediye teklif etmesi.

Gondol (Gondola) Sırt sırta raflarla oluşturulmuş, ortada bir ada gibi konumlandırılmış self servis tezgâhı.

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Satış maliyeti (Sales costs) Bir şirket tarafından bir hesap dönemi içinde satılan malları üretmek veya elde etmek için yapılan toplam maliyet.

Kültür (Culture) Bir toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan inanç ve değerler sistemi.

Marka bağımlılığı (Brand loyalty) Belirli bir ürünün aynı markasını bir müşterinin tutarlı bir şekilde satın almayı sürdürmesi.

Sabit varlıklar (Fixed assets) Nakde çevrilmesi bir yıldan daha uzun süre gerektiren varlıklar.

İlişki pazarlaması (Relations marketing) Mevcut müşteriler arasında bağlılığı yaratmak ve sürdürmek amacıyla tasarlanan pazarlama çabalarıdır.

Referans grup (Reference group) Bir kişinin kendi inançlarını, duygularını ve davranışlarını karşılaştırma amacıyla esas aldığı bir veya daha fazla sayıda insan.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.