0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

fiyat sonlamaları (price endings) Nedir? Ne demektir?

0

fiyat sonlamaları (price endings) Nedir? Ne Demektir?

fiyat sonlamaları (price endings) Nedir? Ne Demektir?, Bir fiyatın ya tek rakamla ya da çift rakamla bitmesi durumu.

Satınalma terimleri olarak kullanılan fiyat sonlamaları (price endings) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir fiyatın ya tek rakamla ya da çift rakamla bitmesi durumu.

fiyat sonlamaları (price endings) sözlük anlamı Bir fiyatın ya tek rakamla ya da çift rakamla bitmesi durumu.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Afrika Kalkınma ve Fırsatlar Kanunu (African Growth and Oppurtunity Act) Amerika Birleşik Devletleri ile Afrika arasındaki ticareti daha iyi bir hale getirmek için 2000 yılında imzalanan anlaşma.

moda ürünler (fashion goods) Bir merchandising çevriminden bir diğerine tarzda değişiklik yapılması talep edilen mal sınıfları.

sabit liste fiyatı (resale price maintenance) Dikey fiyat ayarlama olarak da bilinir; imalatçılar kendi ürünlerinin perakende fiyatlarını kontrol ettikleri zaman ortaya çıkar; yasal olmayan bir uygulamadır.

kontrat tarihlemesi (contract dating) Nakit indirimin ne zaman yapılacağını ve bir faturanın en son ne zaman ödeneceğini belirler.

yeniliğin yayılması teorisi (theory of diffusion of innovation) Yenilik sürecini giriş ve uygulama olmak üzere iki ardışık kısma ayıran kurum içerisindeki yenilik benimseme model süreci (Rogers, 1983).

envanter planlamada stok-satış oran metodu (stock-to-sales ratio method of inventory planning) Bir dönemdeki toplam envanterin aynı dönemdeki satışlara bölünmesi ile bulunur; moda/sezonsal mallar için kullanılır.

moda ürünler (fashion goods) Bir merchandising çevriminden bir diğerine tarzda değişiklik yapılması talep edilen mal sınıfları.

Malın stokta bulunma durumu (in-stock) Tarz, beden ve renk ile tanımlanan belirli stok tutma birimi (SKU), satın almak için hazırdır.

tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) Kendilerinin kullanması için bireysel firmalar tarafından geliştirilen bilgisayar programları ya da teknoloji.

işletme kârı (operating profit) Ticaretin devam etmesi ile alakalı bütün mali zorunluluklar karşılandıktan sonra geriye kalan kâr (kâr marjı – işletme giderleri).

Uyumlaştırılmış Gümrük Vergileri Sistemi (Harmonized System of Tariffs) Küreselleşmiş uluslararası ticari vergilendirme sistemi; yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri gümrük Vergisi Programı?nın yerine geçmiştir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.