0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

fiyatlandırma politikası (pricing policy) Nedir? Ne demektir?

0

fiyatlandırma politikası (pricing policy) Nedir? Ne Demektir?

fiyatlandırma politikası (pricing policy) Nedir? Ne Demektir?, Malların nasıl fiyatlandırılması gerektiği konusunda rehberlik eden şirket politikası.

Satınalma terimleri olarak kullanılan fiyatlandırma politikası (pricing policy) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malların nasıl fiyatlandırılması gerektiği konusunda rehberlik eden şirket politikası.

fiyatlandırma politikası (pricing policy) sözlük anlamı Malların nasıl fiyatlandırılması gerektiği konusunda rehberlik eden şirket politikası.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) Asya?da yer alan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ülkelerini içine alan ve 1977 yılında kurulan ticaret grubu.

fiyatlandırma planı (pricing plan) planlanmış mal maliyetini, dolar bazında ve yüzdelik fiyat artışlarını, ilk fiyatı, yüzdelik geçici fiyat indirimleri, promosyon fiyatları ve kalıcı fiyat indirimleri gibi fiyat promosyonlarını içine alan plan.

miktar indirimi (quantity discount) Satın alma hacminin yeterliliği ile ilişkili liste fiyatından yapılan düşüş; daha büyük ya da çoklu alımı teşvik eder.

siparişe dayalı üretim (make-to-order) Satın alma emirleri alındıktan sonra ürünlerin üretilmesi.

altı aylık plan (six-month plan) Geleneksel mal dolar planları; her bir satış dönemi ve yılın her ayı için mal serileri ve ürün sınıflandırmalarının mevcut yatırım seviyelerini belirler.

ürün gamı çeşitliliği (assortment variety) Ürün gamındaki toplam SKU sayısı.

terfi (promotion) Yükselişe geçmiş bir meslek ünvanı, artan sorumluluklar ya da aynı işte daha fazla bir pay.

kariyerde izlenen yol (career path) Bir bireyin edindiği mesleklerin sıralanması.

miktar indirimi (quantity discount) Satın alma hacminin yeterliliği ile ilişkili liste fiyatından yapılan düşüş; daha büyük ya da çoklu alımı teşvik eder.

stoklama ya da tanıtım tenzilatları (stocking or introductory allowances) Perakende olarak ticaret yapan alıcıları belli başlı ürünleri ilk kez stoklama konusunda ikna etmek için imalatçılar tarafından kullanılan indirimler ve promosyonlar.

ilk fiyat (first price) Orijinal perakende satış fiyatı; liste fiyatıyla ya da müşterinin fiyat etiketinde gördüğü fiyatla aynı olabileceği gibi farklı da olabilir; ilk fiyat perakende fiyat yapıları için temel fiyattır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.