0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

fiyatlandırma stratejisi (pricing strategy) Nedir? Ne demektir?

0

fiyatlandırma stratejisi (pricing strategy) Nedir? Ne Demektir?

fiyatlandırma stratejisi (pricing strategy) Nedir? Ne Demektir?, Firmanın hedef müşterisine hitap etmek ve firmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanan fiyatlandırma bileşenlerinin bir kombinasyonu.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan fiyatlandırma stratejisi (pricing strategy) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Firmanın hedef müşterisine hitap etmek ve firmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanan fiyatlandırma bileşenlerinin bir kombinasyonu.

fiyatlandırma stratejisi (pricing strategy) sözlük anlamı Firmanın hedef müşterisine hitap etmek ve firmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanan fiyatlandırma bileşenlerinin bir kombinasyonu.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

uzmanlaşma teorisi (theory of specialization) Çalışanın sorumluluğu artar ve çalışanın belli bir alanda çok bilgili olmasına olanak verecek şekilde uzmanlaşma alanı daha odaklı bir hale gelir.

bekleyiş tarihleme (anticipation dating) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; faturanın erken ödenmesi halinde indirim sağlanması.

kota kirası (quota rent) Belirli bir ülkeden belirli bir sınıf malın ithalatındaki kotanın aşılması durumunda bir firmanın kota satın alması; maliyeti belirli zamandaki pazar talebine bağlıdır.

müşteri iadeleri ve tenzilatlar (customer returns and allowances) Malın iade edilmesi ve paranın geri ödenmesi ya da müşterinin memnuniyetsizliği yüzünden fiyat ayarlaması sebebiyle satışın iptal edilmesi.

fiyat indirimi desteği (markdown money) Perakendecilerin envanterlerini elden çıkarmak için gerekli olan fiyat indirimlerini telafi etmeleri için bazı satış kontratlarında yer alan bir indirim çeşidi.

Çok Elyaflılar Antlaşması (M-FA- Multi Fiber Agreement) 50 kadar üye ülke arasındaki karşılıklı anlaşmalara dayanarak tekstil ve hazır giyim eşyalarındaki kotalar sistemi olarak faaliyet gösteren ticari düzenleme; gelişmiş ülkelerdeki tekstil ve hazır giyim endüstrilerini düşük ücretle işçi çalıştıran gelişmekte olan ülkelerden gelebilecek yüklü ithal mallarına karşı korumak için tasarlanmıştır.

sezonsal mallar (seasonal goods) Etnik ve kültürel gelenekler, mevsimsel olaylar ve hava durumundaki değişiklikler gibi takvim yılıyla alakalı faktörlerin kombinasyonuna bağlı olarak değişiklik gerektirebilen sınıflandırma.

ürün gamı çeşitliliği (assortment variety) Ürün gamındaki toplam SKU sayısı.

portfolyo (portfolio) Bir kişinin kendisini potansiyel işverenine sunarken kullanacağı bir araç; fotoğraflar, çizimler, video kasetleri, stajyerlik etkinlikleri vb.

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) Karşılaştırma noktaları; başarı seviyelerinin göstergeleri.

seri benimseme (line adoption) Hangi mal gruplarının benimseneceği, seride hangi tasarımların tarz olarak seçileceği, model stokları, kâr marjları, fiyatlar ve her bir mal grubu için beklenen hacmi belirler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.