0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Fiziki dağıtım fonksiyonu (Physical distribution function) Nedir? Ne demektir?

0

Fiziki dağıtım fonksiyonu (Physical distribution function) Nedir? Ne Demektir?

Fiziki dağıtım fonksiyonu (Physical distribution function) Nedir? Ne Demektir?, Dağıtım kanalının kendisinden beklenen görevlerini yerine getirebilmesi için malların fizik olarak üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar akışını gerçekleştirmesidir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Fiziki dağıtım fonksiyonu (Physical distribution function) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Dağıtım kanalının kendisinden beklenen görevlerini yerine getirebilmesi için malların fizik olarak üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar akışını gerçekleştirmesidir.

Fiziki dağıtım fonksiyonu (Physical distribution function) sözlük anlamı Dağıtım kanalının kendisinden beklenen görevlerini yerine getirebilmesi için malların fizik olarak üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar akışını gerçekleştirmesidir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Net satışlar (Net sales) İade edilen ürünlerin bedellerinin tamamı ödendikten sonra satıcının elinde geriye kalan satış kazançlarının toplamı.

Düşey pazarlama sistemi (Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağlamak ve en yüksek düzeyde etki yaratmak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yönetilen pazarlama kanalları sistemidir.

Satınalma süreci (Buying process) müşterilerin mal veya hizmet satınalımlarında geçirdikleri aşamaların tümü.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Ürün Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Esnek fiyatlandırma (Elastic pricing) Müşterilerin satış fiyatları üzerinde pazarlık yapmasına izin veren bir fiyatlandırma stratejisi.

Fiyat En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

Stratejik ortaklık (Strategic partnership-alliances) Tarafların her iki tarafın da kârlılığını artırmak amacıyla anlamlı ve büyük yatırımlar yaptıkları uzun dönemli ilişki.

Pazarlama planı (Marketing plan) Belirli bir hedef pazara ulaşmak için tasarlanan belirli bir strateji.

Başabaş noktası analizi (Breakeven analysis) Farklı satış düzeylerinde kârlılığı belirlemek için toplam gelirlerle toplam maliyetler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir teknik.

Değer (Value) Algılanan faydaların fiyata oranı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.