0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Garanti (Guarantee, Warranty) Nedir? Ne demektir?

0

Garanti (Guarantee, Warranty) Nedir? Ne Demektir?

Garanti (Guarantee, Warranty) Nedir? Ne Demektir?, Bir ürünün kendisinden beklenenleri kabul edilebilir bir süre yerine getireceğine söz verme.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Garanti (Guarantee, Warranty) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir ürünün kendisinden beklenenleri kabul edilebilir bir süre yerine getireceğine söz verme.

Garanti (Guarantee, Warranty) sözlük anlamı Bir ürünün kendisinden beklenenleri kabul edilebilir bir süre yerine getireceğine söz verme.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Jenerik ürün (Generic product) Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

Müşteri hizmeti (Customer service) Alışveriş yaptıkları, satınaldıkları mallara değer katma amacıyla müşteriye sunulan bir dizi perakende satış aktivitesi.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

Garanti (Guarantee, Warranty) Bir ürünün kendisinden beklenenleri kabul edilebilir bir süre yerine getireceğine söz verme.

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Kapatma (Closing) Satışın gerçekleştiği ve satın-alma sürecinin sonuçlandığı andır. Müşteri adayı satın-alma kararını vermiştir.

Atmosferik (Atmospherics) Mimari, ışıklandırma ve yerleşim gibi dikkat çeken ve satışları uyaran faktörler – mağaza içi dekor.

Mevsimlik indirim (Seasonal discount) Düşük talep dönemlerinde gündeme getirilen fiyat indirimidir.

Tutundurma Faaliyeti (Promotional activity) Bir markaya karşı psikolojik ve davranışsal kabul yaratabilme ve bunun sonucu, o markaya karşı pozitif bir imaj geliştirip marka bağımlılığını sağlayarak, hatırlatarak, onun yayılmasını da temin edebilmektedir.

Cari aktifler (Current assets) Nakit veya normal koşullarda bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Satış planı (Sales plan) Satış amaçlarının ve stratejilerinin biçimsel olarak ifadesidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.