0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

garantili erişim seviyeleri (guaranteed access levels-GALS) Nedir? Ne demektir?

0

garantili erişim seviyeleri (guaranteed access levels-GALS) Nedir? Ne Demektir?

garantili erişim seviyeleri (guaranteed access levels-GALS) Nedir? Ne Demektir?, Kotalar ile kısıtlanmayan ithalat miktarı.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan garantili erişim seviyeleri (guaranteed access levels-GALS) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Kotalar ile kısıtlanmayan ithalat miktarı.

garantili erişim seviyeleri (guaranteed access levels-GALS) sözlük anlamı Kotalar ile kısıtlanmayan ithalat miktarı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

ürün gamı planları (assortment plans) Model stoklarını, temel stokları ve otomatik yenilemeyi içeren belgeler.

planogramlar (planograms) İlk olarak temel ihtiyaç maddelerinin satıldığı mağazalar için geliştirilmiş perakende alan kullanımı teknolojisinin bir sonucu.

satış dönemi öncesinde sunulan indirim (pre-selling period discount) perakendeci merchandiserın malı geleneksel satın alma döneminden daha önce satın almaya razı olması halinde imalatçı tarafından uygulanan indirim.

genel giderler/işletme gideri (overhead/operating expense) Satılan mal maliyeti ve mal tedarik maliyeti haricinde bir firmayı işletmek için gerekli olan maliyetler

ürün gamı boyutları (assortment dimensions) Geleneksel olarak kullanılan terimler ürün gamı genişliği ve derinliğidir; ölçülebilir ürün gamı boyutları arasında ürün gamı faktörleri, stok tutma birimleri (SKU), hacim ve ürün gamı çeşitlilikleri vardır.

yukarıdan aşağıya planlama (top-down planning) Yönetim bölgesi iş planlarını geliştirir; genellikle büyüme projelerine dayanır ve genellikle altı aylık ya da bir yıllık dönemler için satış amaçlarını ve mala yapılacak para yatımlarını belirler; satış amaçlarına odaklanmıştır.

müşteri ihtiyaçları (customer needs) Müşterinin ihtiyacı olan herhangi bir şey, mal çeşidi, tarz ve fiyat gibi; müşteriye cevap verme, sürat, bilgili eleman, doğruluk ve erişimin dahil olduğu müşteri hizmetleri.

satış noktası (point of sale-POS) Yazarkasa tarafından kaydedilen bilgi.

üçüncü şahıs merchandising (third party merchandising) Danışmanlık şirketi tarafından sunulan hizmetler.

ayarlanmış brüt kâr (adjusted gross margin) Mal tedarik maliyetleri ödendikten sonra geriye kalan gelirdir (brüt kâr – mal tedarik maliyetleri)

öğrenen kurum (learning organization) Devamlı gelişen bir kurum; çalışanlar bir sonraki mantıklı adımı belirler ve devam eden gelişmeleri başlatır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.