0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

genel giderler/işletme gideri (overhead/operating expense) Nedir? Ne demektir?

0

genel giderler/işletme gideri (overhead/operating expense) Nedir? Ne Demektir?

genel giderler/işletme gideri (overhead/operating expense) Nedir? Ne Demektir?, Satılan mal maliyeti ve mal tedarik maliyeti haricinde bir firmayı işletmek için gerekli olan maliyetler

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan genel giderler/işletme gideri (overhead/operating expense) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satılan mal maliyeti ve mal tedarik maliyeti haricinde bir firmayı işletmek için gerekli olan maliyetler

genel giderler/işletme gideri (overhead/operating expense) sözlük anlamı Satılan mal maliyeti ve mal tedarik maliyeti haricinde bir firmayı işletmek için gerekli olan maliyetler

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Madde 807/Bölüm 9802 (Item 807/Chapter 9802) Ürünlerin ABD?de tasarlanıp ve kesilmesine, ihraç edilerek yabancı bir ülkede dikilmesine ve sonra da sadece katma değer üzerinden belirlenen gümrük vergileri ile ithal edilmesine olanak sağlayan ABD gümrük vergisi programındaki özel bir madde.

üçüncü şahıs merchandising (third party merchandising) Danışmanlık şirketi tarafından sunulan hizmetler.

başlangıç fiyat artışı (initial markup) Toptan satış fiyatı ile ilk fiyat arasındaki fark.

stratejik ortaklık (strategic partnering) İş ortakları arasında işbirlikçi ilişkilerin tayin edilmesi; dikey bütünleşmenin gayri resmi şekli.

özel etiket (private label) Bir tasarımcının ya da bir imalatçının değil bir perakendecinin kendi markasını taşıyan ürünler (Jernigan & Easterling, 1990. Syf. 565).

mal/seri planı (merchandise/line plan) Bütçelerin ve ürün gamı planlarının kombinasyonu; satış geçmişine, amaçlara ve tahminlere dayanır; seri geliştirmenin iskeletini oluşturur.

ay sonu tarihlemesi (end of month dating- EOM) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; indirimlerin ve son ödeme tarihlerinin faturanın kendi tarihinden ziyade faturanın tarihlendiği ayın sonundan itibaren hesaplanacağı anlamına gelir.

ürün geliştirme (product development) Ürünlerin hizmet verebilir, üretilebilir, satılabilir ve kâr getirebilir olması için tasarlanması ve mühendislik işlemlerinden geçirilmesidir (Glock ve Kunz, 1995).

stoklama ya da tanıtım tenzilatları (stocking or introductory allowances) Perakende olarak ticaret yapan alıcıları belli başlı ürünleri ilk kez stoklama konusunda ikna etmek için imalatçılar tarafından kullanılan indirimler ve promosyonlar.

ayarlanmış brüt kâr (adjusted gross margin) Mal tedarik maliyetleri ödendikten sonra geriye kalan gelirdir (brüt kâr – mal tedarik maliyetleri)

kariyer gelişimi (career development) Hayat boyu devam edecek, işle ilgili olanakları inceleme ve bir kişinin bilinçli olarak hayatında ne yapmak istediğine karar verme süreci (“Born Free.” A World of Options, 1978).

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.