0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

gerçek zaman (real time) Nedir? Ne demektir?

0

gerçek zaman (real time) Nedir? Ne Demektir?

gerçek zaman (real time) Nedir? Ne Demektir?, İçinde bulunulan zamanda yani “şu anda” olan şey.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan gerçek zaman (real time) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İçinde bulunulan zamanda yani “şu anda” olan şey.

gerçek zaman (real time) sözlük anlamı İçinde bulunulan zamanda yani “şu anda” olan şey.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

finans bölgesi (finance constituency) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine göre firmanın altı dahili bölgesinden birisi; daha önce yapılan işlerin kârlılığını değerlendirir ve gelecekte yapılacak işler için amaçlar belirler.

metrekare denklikleri (square meter equivalents-SEM) Bir elbise veya elbise grubu yapmak için gereken kumaş miktarı.

ilave fiyat artışı (additional markup) İlk fiyat ve premium fiyat arasındaki fark.

yükleme (loading) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; aynı indirim oranının tüm faturalarda uygulanması için faturalanmış maliyeti ayarlamak

çoklu teslimat stratejisi (multiple delivery strategy) Bir başlangıç siparişine ve yeniden sipariş(ler)e dayanan belirli bir ürün gamının birden fazla seferde teslim edilmesi.

fiyat indirimi desteği (markdown money) Perakendecilerin envanterlerini elden çıkarmak için gerekli olan fiyat indirimlerini telafi etmeleri için bazı satış kontratlarında yer alan bir indirim çeşidi.

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement On Tariffs And Trade-GATT) Asıl amacı ticari bariyerleri azaltarak serbest ticareti ilerletmek olan dünya çapında bir ticaret anlaşması; sonraları Dünya Ticaret Anlaşması (WTO) ile yer değiştirmiştir.ile yer değiştirmiştir.

perakendecilik (retailing) Nihai müşteriye malları ya da hizmeti satma işi.

ürün geliştirme (product development) Ürünlerin hizmet verebilir, üretilebilir, satılabilir ve kâr getirebilir olması için tasarlanması ve mühendislik işlemlerinden geçirilmesidir (Glock ve Kunz, 1995).

alıcı (buyer) Seri planlarını tamamlamak için genellikle tasarımcılara ait ve/veya markalı ürünleri satın alan, imalatçı ya da perakendeci bir firmanın çalışanı.

envanter planlamada kullanılan periyodik yenileme metodu (periodic replenishment method of planning inventory) Satıcı ya da perakendeci tarafından gerçekleştirilen bilgisayar destekli siparişlerle otomatik yenileme; temel/sabit mallar için kullanılabilir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.