0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gerileme dönemi (Decline stage) Nedir? Ne demektir?

0

Gerileme dönemi (Decline stage) Nedir? Ne Demektir?

Gerileme dönemi (Decline stage) Nedir? Ne Demektir?, Ürünlerin yaşam evrelerinden, satışın ve kârlılığın düşüş gösterdiği dördüncü ve sonuncu dönemdir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Gerileme dönemi (Decline stage) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ürünlerin yaşam evrelerinden, satışın ve kârlılığın düşüş gösterdiği dördüncü ve sonuncu dönemdir.

Gerileme dönemi (Decline stage) sözlük anlamı Ürünlerin yaşam evrelerinden, satışın ve kârlılığın düşüş gösterdiği dördüncü ve sonuncu dönemdir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Teklif Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Satınalma süreci (Buying process) müşterilerin mal veya hizmet satınalımlarında geçirdikleri aşamaların tümü.

Özel markalama (Private branding) Toptancı veya perakendeci firmanın adı altında satılmak üzere üretilen ürünlerdir.

Tüketici promosyonu (Consumer promotion) Bir mal veya hizmetin tüketicilerine yönelik satış artırıcı çabalar ve çekiciliği artırıcı etkinlikler

Müşteri hizmeti (Customer service) Alışveriş yaptıkları, satınaldıkları mallara değer katma amacıyla müşteriye sunulan bir dizi perakende satış aktivitesi.

Yeniden sipariş noktası (Reorder point) Yeni siparişin verilmesini gerektirdiği kabul edilen stok düzeyi.

Ürün reklâmı (Product advertising) Hedef kitlenin üyelerini reklâm verenin ürünlerine yöneltmeyi amaçlayan reklâm.

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Fiyat farklılaştırma (Price discrimination) Bir tedarikçinin aynı ürünü farklı müşterilere farklı fiyatlarla satış yapmasıdır. Yasal ve etik bir davranış değildir. Genellikle müşteri rantını almayı amaçlamaktadır.

Mevsimlik mal (Seasonal goods) Satışları yılın içinde bulunulan dönemine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren mallar.

Müşteri hizmeti (Customer service) Alışveriş yaptıkları, satınaldıkları mallara değer katma amacıyla müşteriye sunulan bir dizi perakende satış aktivitesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.