0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Giriş aşaması (Introduction stage) Nedir? Ne demektir?

0

Giriş aşaması (Introduction stage) Nedir? Ne Demektir?

Giriş aşaması (Introduction stage) Nedir? Ne Demektir?, Ürünün yaşam evrelerinden ilki ve yeni bir ürünün pazara sunulduğu dönemdir. Bu dönemde satışların artış hızı yavaş, kârlar düşüktür.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Giriş aşaması (Introduction stage) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ürünün yaşam evrelerinden ilki ve yeni bir ürünün pazara sunulduğu dönemdir. Bu dönemde satışların artış hızı yavaş, kârlar düşüktür.

Giriş aşaması (Introduction stage) sözlük anlamı Ürünün yaşam evrelerinden ilki ve yeni bir ürünün pazara sunulduğu dönemdir. Bu dönemde satışların artış hızı yavaş, kârlar düşüktür.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Tüketici davranışı (Consumer behaviour) İçsel ve dışsal güçlerin insanların alışveriş etkinliklerini etkileme biçimi.

Toplama (Collecting) Toplama fonksiyonu bir dağıtım kanalının, ilgili müşteri kesiminin ihtiyaçlarına seslenen mal ve hizmetlerin belirlenmesini, ilgili kaynaklardan bunların temin edilmesini ifade eder. Bu sırada dağıtım kanalının taşıma, depolama ve bilgi-haber işleme gibi fiziki dağıtım faaliyetlerinde bulunması da gerekebilir.

Farklılaştırma (Diversification) Henüz hizmet götürülmemiş bir pazar dilimine yönelik olarak tümüyle yeni bir perakende formatının geliştirilmesini içeren bir stratejik yatırım fırsatı.

Kültür (Culture) Bir toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan inanç ve değerler sistemi.

Katalogdan perakende satış (Catalog retailer) Müşterilerle posta ile doğrudan iletişim kuran ve dükkânı / mağazası olmayan perakende satış türü.

Gondol (Gondola) Sırt sırta raflarla oluşturulmuş, ortada bir ada gibi konumlandırılmış self servis tezgâhı.

Tek fiyat politikası (One-price policy) Belirli bir dönemde bütün müşterilerin belirli bir mal için aynı fiyatı ödemesine yönelik fiyatlandırma politikasıdır.

Tam rekabet (Pure competition) Çok sayıda satıcının benzer ürünlerle birbirleriyle rekabet ettiği piyasa.

Kişisel satış (Personal selling) Şirketin satış temsilcisi ile müşteri arasında yüzyüze iletişimi içeren satış artırıcı çabanın boyutu.

Uyumlu fiyatlandırma (Adaptive pricing) Büyük pazar paylarına sahip rakipler tarafından yapılan fiyat değişikliğine cevap vermek amacıyla uygulanan fiyatlandırma taktiği.

Fikir liderleri (Opinion leaders) Belirli bir konu hakkında bilgiye ve uzmanlığa sahip olduğu kabul edilen ve fikirleri, tutumları, tercihleri ve eylemleri başkalarını etkileyen kişiler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.