0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Giriş engeli (Entry barrier) Nedir? Ne demektir?

0

Giriş engeli (Entry barrier) Nedir? Ne Demektir?

Giriş engeli (Entry barrier) Nedir? Ne Demektir?, Perakende pazarında yeni firmaların pazara girmelerini zorlaştıran koşullar.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Giriş engeli (Entry barrier) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Perakende pazarında yeni firmaların pazara girmelerini zorlaştıran koşullar.

Giriş engeli (Entry barrier) sözlük anlamı Perakende pazarında yeni firmaların pazara girmelerini zorlaştıran koşullar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Katalogdan perakende satış (Catalog retailer) Müşterilerle posta ile doğrudan iletişim kuran ve dükkânı / mağazası olmayan perakende satış türü.

Müşteri hizmetleri bölümü (Customer service department) Bir perakende işletmede müşteri başvurularını ve şikâyetlerini ele alan ve cevaplayan bölüm.

Pazar (Market) Belirli bir ürünü ya da hizmeti satın alma arzusuna ve gücüne sahip kişiler ve kurumlar.

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Rekabetçi reklâm (Competitive advertisements) Belirli bir markanın özelliklerini ve üstünlüklerini öne çıkararak tanıtan ve rekabetçi üstünlük sağlamayı amaçlayan reklamlardır.

Satın Alma Bir ürünün(malın) ya da hizmetin istenilen kalite, zaman, miktar, fiyat ve teslimat kriterleri göz önünde bulundurularak satın alınması (tedarik edilmesi) işlemine satın-alma denilmektedir. Tedarikçilerden mümkün olan en düşük ücretle temin edilmesine satın-alma denilmektedir.

Sosyal sınıf (Social class) Benzer gelir düzeyi, refah, beceri ve güce sahip insanların oluşturduğu grup.

Damping (Dumping) Bir ürünü maliyetinin altında veya iç piyasada geçerli olan fiyatın altında fiyatlandırma uygulaması.

Teklif Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Lojistik fonksiyonlar (Logistic functions) Çeşitli ürünleri bir araya getirmek, onları depolamak, onları gruplandırarak küçük birimler halinde müşterilere sunmak ve perakende raflarına yerleştirmek.

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) Bir organizasyonun kendi karar ve eylemlerinden topluma karşı yükümlülüklerini kabullenmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.