0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gizli müşteri (Mystery shopper) Nedir? Ne demektir?

0

Gizli müşteri (Mystery shopper) Nedir? Ne Demektir?

Gizli müşteri (Mystery shopper) Nedir? Ne Demektir?, Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır

Satınalma terimleri olarak kullanılan Gizli müşteri (Mystery shopper) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır

Gizli müşteri (Mystery shopper) sözlük anlamı Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Outlet merkezi (Outlet center) Sezon dışı veya ihracat (kota) fazlası ürünlerin indirimli fiyatlarla satıldığı büyük zincir mağazaların ve imalatçıların kendi dükkânlarının bir arada bulundukları alışveriş merkezi.

Rekabete yönelik fiyatlandırma (Competitive oriented pricing) Bir perakendecinin fiyatları belirlerken maliyet-talep gibi faktörleri değil rakiplerin fiyatlarını gösterge olarak kullandığı bir fiyatlandırma yöntemi.

Garanti (Guarantee, Warranty) Bir ürünün kendisinden beklenenleri kabul edilebilir bir süre yerine getireceğine söz verme.

Satış süreci (Sales process) Müşterinin satınalma kararını kolaylaştırmak için satış elemanının yerine getirdiği bir dizi etkinlik.

Fiyat sabitleme (Price fixing) Bir ürün için perakende satış fiyatlarını ortak belirleme konusunda bir dağıtım kanalının üyeleri arasında varılan (gizli) anlaşmadır. Yasal ve etik olmayan bir uygulamadır.

Özel markalama (Private branding) Toptancı veya perakendeci firmanın adı altında satılmak üzere üretilen ürünlerdir.

Mal (Goods) Fiziksel, kimyasal, estetik, sosyo-psikolojik vb. özellikler taşıyan bir pazarlama bileşenidir.

Sunum (Presentation) Satış mesajının müşteriye iletilmesidir. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra satıcının müşteriyi bilgilendirmek ve ikna etmek için sözel ve görsel olarak yaptığı iletişim çabasıdır.

Tam rekabet (Pure competition) Çok sayıda satıcının benzer ürünlerle birbirleriyle rekabet ettiği piyasa.

Değişken maliyet (variable cost) Üretilen veya satılan ürünün miktarıyla doğrudan bağlantılı olarak değişen firma harcamalarıdır.

Psikografik bölümlendirme (Psychographic segmentation) Tüketicilerin yaşam tarzı kategorilerine, aktivitelerine, ilgi alanlarına ve fikirlerine dayalı olarak yapılan pazar bölümlendirmesidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.