0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gözaltı Pazarı Nedir? Gözaltı Pazarı Ne Demektir?

0

Gözaltı Pazarı Nedir? Ne Demektir?

Gözaltı Pazarı Nedir? Ne Demektir? Gözaltı Pazarı Hisse senetleri Borsa?da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı durumların ortaya çıkması, hisse senetleri Borsa?da işlem gören şirketler tarafından kamunun zamanında, tam ve sürekli aydınlatılmasına ve mevcut düzenlemelere uyum konusuna gerekli özenin gösterilmemesi, yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği hisse senetlerinin Borsa kotundan ve/veya ilgili pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin oluşması nedeniyle şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında, sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, hisse senetlerinin likidite imkanını kesintiye uğramadan İMKB bünyesinde işlem görebileceği pazardır.

ingilizce olarak karşılığı Watchlist Companies Market

Bulmacalarda sorulan Hisse senetleri Borsa?da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı durumların ortaya çıkması, hisse senetleri Borsa?da işlem gören şirketler tarafından kamunun zamanında, tam ve sürekli aydınlatılmasına ve mevcut düzenlemelere uyum konusuna gerekli özenin gösterilmemesi, yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği hisse senetlerinin Borsa kotundan ve/veya ilgili pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin oluşması nedeniyle şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında, sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, hisse senetlerinin likidite imkanını kesintiye uğramadan İMKB bünyesinde işlem görebileceği pazardır. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı Gözaltı Pazarı

Gözaltı Pazarı sözlük anlamı Hisse senetleri Borsa?da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı durumların ortaya çıkması, hisse senetleri Borsa?da işlem gören şirketler tarafından kamunun zamanında, tam ve sürekli aydınlatılmasına ve mevcut düzenlemelere uyum konusuna gerekli özenin gösterilmemesi, yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği hisse senetlerinin Borsa kotundan ve/veya ilgili pazardan geçici ya da sürekli çıkarılması sonucunu doğurabilecek gelişmelerin oluşması nedeniyle şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında, sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, hisse senetlerinin likidite imkanını kesintiye uğramadan İMKB bünyesinde işlem görebileceği pazardır.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

Gayrimenkul Sertifikaları İhraçcıların bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, değerleri …
Gözaltı Pazarı Hisse senetleri Borsa?da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı …

Gözaltı Pazarı Hisse senetleri Borsa?da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı …
Gelir Ortaklığı Senetleri Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava …
Gözaltı Pazarı Hisse senetleri Borsa?da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı …
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işleten ve gayrimenkule dayalı projelere yatırım …
Gelir Ortaklığı Senetleri Köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava …
Getiri Endeksleri Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra şirketlerin ödedikleri kar paylarını da dikkate alarak hesaplanan endekslerdir. …

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.