0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement On Tariffs And Trade-GATT) Nedir? Ne demektir?

0

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement On Tariffs And Trade-GATT) Nedir? Ne Demektir?

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement On Tariffs And Trade-GATT) Nedir? Ne Demektir?, Asıl amacı ticari bariyerleri azaltarak serbest ticareti ilerletmek olan dünya çapında bir ticaret anlaşması; sonraları Dünya Ticaret Anlaşması (WTO) ile yer değiştirmiştir.ile yer değiştirmiştir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement On Tariffs And Trade-GATT) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Asıl amacı ticari bariyerleri azaltarak serbest ticareti ilerletmek olan dünya çapında bir ticaret anlaşması; sonraları Dünya Ticaret Anlaşması (WTO) ile yer değiştirmiştir.ile yer değiştirmiştir.

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement On Tariffs And Trade-GATT) sözlük anlamı Asıl amacı ticari bariyerleri azaltarak serbest ticareti ilerletmek olan dünya çapında bir ticaret anlaşması; sonraları Dünya Ticaret Anlaşması (WTO) ile yer değiştirmiştir.ile yer değiştirmiştir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

hayat yapısını değiştirenler (life-structure modifiers) Bir kişinin yaşama şeklini değiştiren ama aynı zamanda sürekliliğini devam ettiren olay(lar).

radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags) akıllı etiketlere bakın.

etkin fiyatlandırma (penetration pricing) Pazar payını artırırken müşterinin kafasındaki değer imajını saptamak için tasarlanan fiyatlandırma stratejisi.

geriye doğru kariyer hareketi (backward career movement) Bir öncekine göre daha düşük bir kariyere doğru gerileme.

imalatçı (manufacturer) Genellikle büyük miktarlarda ve işçi gücü ile elde ya da makinelerle üretim işinde olan bir kişi ya da şirket,

hızlı yanıt bölgesi (quick response constituency) Hazır Giyim firmalarının Davranış Teorisine göre uzmanlaşma alanlarından bir tanesi.

varış limanındaki maliyet (landed cost) Malların alıcının dağıtım merkezine teslim edilinceye kadar olan maliyeti.

envanter planlamada stok-satış oran metodu (stock-to-sales ratio method of inventory planning) Bir dönemdeki toplam envanterin aynı dönemdeki satışlara bölünmesi ile bulunur; moda/sezonsal mallar için kullanılır.

bekleyiş tarihleme (anticipation dating) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; faturanın erken ödenmesi halinde indirim sağlanması.

son-benimseme ürün gelişimi (post-adoption product development) Bir tasarımın bir tarza mükemmel bir şekilde uygulanmasını ve tarzın üretilebilir hale getirilmesini gerektiren süreçleri içerir; seri geliştirme surecinin bir parçası.

ticari sistemler (commercial systems) Bilgisayar yazılım şirketlerinden ve danışman şirketlerden satın alınabilen bilgisayar programları.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.