0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Halkla İlişkiler (Public relations) Nedir? Ne demektir?

0

Halkla İlişkiler (Public relations) Nedir? Ne Demektir?

Halkla İlişkiler (Public relations) Nedir? Ne Demektir?, Bünye içi ve dışı menfaat gruplarından oluşan çevrenin, firma, marka, ürün veya kişiyle “barışını” sağlamaya ve geleceğini iyileştirmeye (yatırım yönlü) dönüktür.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Halkla İlişkiler (Public relations) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bünye içi ve dışı menfaat gruplarından oluşan çevrenin, firma, marka, ürün veya kişiyle “barışını” sağlamaya ve geleceğini iyileştirmeye (yatırım yönlü) dönüktür.

Halkla İlişkiler (Public relations) sözlük anlamı Bünye içi ve dışı menfaat gruplarından oluşan çevrenin, firma, marka, ürün veya kişiyle “barışını” sağlamaya ve geleceğini iyileştirmeye (yatırım yönlü) dönüktür.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Müşteri bağlılığı (Customer loyalty) Müşterinin belirli bir mağazadan satınalma konusunda gösterdiği sadakat.

Miktar iskontosu (Quantitiy discount) Büyük sipariş miktarlarında birim fiyatlarda yapılan indirimdir.

Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) Malin maliyetine sabit bir yüzde ekleyerek perakende satış fiyatını belirleme yöntemidir. Maliyet artı fiyatlandırma olarak da bilinir.

Büyüme aşaması (Growth Stage) Ürünün yaşam evrelerinden satışların arttığı dönem.

Tedarikçi (Vendor) Bir perakendecinin müşterilerine sattığı malları temin ettiği üretici veya toptancı firma.

Promosyon (Promotion) Bir perakendecinin mağazası veya perakende karması hakkında müşterilerini bilgilendirmek ve satınalmaya özendirmek için yaptığı aktiviteler.

Hizmet Somut bir halde bulunmayan veya elle tutulmayan ürünlere, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Hastane, banka, turizm veya eğlence sektörü örnek olarak verilebilir.

Teklif Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Jenerik ürün (Generic product) Yalnızca genel ürün sınıfı ile isimlendirilen ürünler.

İtiraz – Objection Satın alma sürecinde bir müşteri adayının satın-alma kararı vermeye direnç göstermesidir.

Doğrudan pazarlama (Direct marketing) 1- Herhangi bir aracının olmadığı dağıtım kanalı. 2- Doğrudan satış, doğrudan postalama, telemarketing ve benzeri yöntemlerle tüketiciden sipariş alma yöntemi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.