0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

harici koalisyonlar (external coalitions) Nedir? Ne demektir?

0

harici koalisyonlar (external coalitions) Nedir? Ne Demektir?

harici koalisyonlar (external coalitions) Nedir? Ne Demektir?, Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firmanın etkileşim içinde olduğu harici gruplar; rakipler, müşteriler, çalışanların aileleri, hissedarlar ve tedarikçiler.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan harici koalisyonlar (external coalitions) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firmanın etkileşim içinde olduğu harici gruplar; rakipler, müşteriler, çalışanların aileleri, hissedarlar ve tedarikçiler.

harici koalisyonlar (external coalitions) sözlük anlamı Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firmanın etkileşim içinde olduğu harici gruplar; rakipler, müşteriler, çalışanların aileleri, hissedarlar ve tedarikçiler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

giriş limanı (port of entry) Malların ve gemilerin girişi ve boşaltılması için tasarlanmış, gümrük yetkililerinin bulunduğu bir liman; önemli limanlar arasında Oakland, Los Angeles, New York City ve Miami vardır.

ayarlanmış brüt kâr (adjusted gross margin) Mal tedarik maliyetleri ödendikten sonra geriye kalan gelirdir (brüt kâr – mal tedarik maliyetleri)

ticari indirim (trade discount) Pazarlama ya da dağıtım işlevi gösteren firmalara liste fiyatından yapılan düşüştür.

yeniden sipariş (reorder) Daha önceden stoklanmış malı yenileme talebi.

fatura üzerinde tarih tarihlemesi (date on invoice dating-DOI) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; fatura ödemesi için normal ya da sıradan tarihleme biçimi olarak ele alınır.

kalıp kontrol süreci (pattern check run-PCR) Yapım ve bedendeki tüm unsurların açık bir şekilde anlatıldığını ve kontraktör tarafından tam olarak anlaşıldığını garanti etmek için numuneler üretme.

planogramlar (planograms) İlk olarak temel ihtiyaç maddelerinin satıldığı mağazalar için geliştirilmiş perakende alan kullanımı teknolojisinin bir sonucu.

kişisel/gayri resmi/sosyal yaklaşım (personal/informal/social approach) Müşteri satıcıya yaklaştıysa ya da müşteri aranıyorsa kullanılır; selamlama basit bir “merhaba” gibi ya da hava, işler, mal, müşterinin kıyafeti ya da müşterinin çocukları hakkında bir yorumdan oluşan olumlu bir ifadedir.

kapalı uçlu sorular (close-ended questions) “Evet” ya da “hayır” diye cevaplanan ve cevaplarken müşterinin ayrıntılara girmesine fırsat vermeyen sorular.

akıllı etiketler (smart labels) Perakendecilerin ve imalatçıların herhangi bir malın kayıtlarını tutmasına imkan tanıyan ve eninde sonunda barkodların yerini alacak özel izleme etiketleri; radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags)(RFID) olarak da bilinir.

envanter planlamada stok-satış oran metodu (stock-to-sales ratio method of inventory planning) Bir dönemdeki toplam envanterin aynı dönemdeki satışlara bölünmesi ile bulunur; moda/sezonsal mallar için kullanılır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.