0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

hayat yapısını değiştirenler (life-structure modifiers) Nedir? Ne demektir?

0

hayat yapısını değiştirenler (life-structure modifiers) Nedir? Ne Demektir?

hayat yapısını değiştirenler (life-structure modifiers) Nedir? Ne Demektir?, Bir kişinin yaşama şeklini değiştiren ama aynı zamanda sürekliliğini devam ettiren olay(lar).

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan hayat yapısını değiştirenler (life-structure modifiers) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir kişinin yaşama şeklini değiştiren ama aynı zamanda sürekliliğini devam ettiren olay(lar).

hayat yapısını değiştirenler (life-structure modifiers) sözlük anlamı Bir kişinin yaşama şeklini değiştiren ama aynı zamanda sürekliliğini devam ettiren olay(lar).

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

mal maliyeti (merchandise cost) Malları ya da hizmeti alabilmek için verilen değer ya da bir ürüne sahip olabilmek için yatırılan miktar.

ürün geliştirme (product development) Ürünlerin hizmet verebilir, üretilebilir, satılabilir ve kâr getirebilir olması için tasarlanması ve mühendislik işlemlerinden geçirilmesidir (Glock ve Kunz, 1995).

İadeler ve tenzilatlar (returns and allowances) Malın iade edilmesi ve paranın geri ödenmesi ya da müşterinin memnuniyetsizliği yüzünden fiyat ayarlaması sebebiyle satışın iptal edilmesi.

başlangıç fiyat artışı (initial markup) Toptan satış fiyatı ile ilk fiyat arasındaki fark.

bekleyiş tarihleme (anticipation dating) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; faturanın erken ödenmesi halinde indirim sağlanması.

ileri tarihleme (advanced dating) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; faturanın son ödeme tarihinin ileri bir zamana ertelenmesi.

Giysi Alım Anlaşması (Garment purchase agreement-GPA) Belirlenmiş miktardaki bir malı anlaşılan fiyattan, belirlenmiş zaman dilimi içerisinde ve belirlenmiş şart ve koşullarda satın almak için hazırlanan yasal sözleşme.

iki artı iki fiyatlandırma stratejisi (two plus two pricing) Bazı perakendeciler tarafından kullanılan bir ilave fiyat artışı çeşidi.

ay sonu tarihlemesi (end of month dating- EOM) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; indirimlerin ve son ödeme tarihlerinin faturanın kendi tarihinden ziyade faturanın tarihlendiği ayın sonundan itibaren hesaplanacağı anlamına gelir.

belirli tek bir fiyata ya da daha önceden belirlenmiş birkaç fiyat noktasına göre fiyatlandırma (price lining) Mal kalitesindeki farklılıkları yansıtacak sınırlı sayıdaki fiyat noktasında sunma (Mason, Mayer, Ezell, 1984); değişik maliyetlerdeki malların aynı fiyattan satma.

dinamik merchandising süreci (dynamic merchandising process) Sürekli olarak yeni bilgi katan ürün serilerinin planlaması, geliştirilmesi ve sunumu.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.