0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisi (Behavioral Theory Of The Apparel Firm-BTAF) Nedir? Ne demektir?

0

Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisi (Behavioral Theory Of The Apparel Firm-BTAF) Nedir? Ne Demektir?

Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisi (Behavioral Theory Of The Apparel Firm-BTAF) Nedir? Ne Demektir?, Firmayı bazı ortak amaçları paylaşan çalışanların bir koalisyonu olarak görür; hazır giyim firması dahili bölgeler olarak da bilinen beş uzmanlaşma alanına bölünmüştür.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisi (Behavioral Theory Of The Apparel Firm-BTAF) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Firmayı bazı ortak amaçları paylaşan çalışanların bir koalisyonu olarak görür; hazır giyim firması dahili bölgeler olarak da bilinen beş uzmanlaşma alanına bölünmüştür.

Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisi (Behavioral Theory Of The Apparel Firm-BTAF) sözlük anlamı Firmayı bazı ortak amaçları paylaşan çalışanların bir koalisyonu olarak görür; hazır giyim firması dahili bölgeler olarak da bilinen beş uzmanlaşma alanına bölünmüştür.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

brüt satışlar (gross sales) Bir firmanın mallarının ve servislerinin satışından elde ettiği dolar bazında toplam gelir.

premium fiyat (premium price) Pazar üstü fiyatına bakın.

satış (selling) Malın mülkiyetinin değişme süreci.

fiyatlandırma politikası (pricing policy) Malların nasıl fiyatlandırılması gerektiği konusunda rehberlik eden şirket politikası.

radyo frekanslı kimlik belirleme etiketleri (radio frequency identification tags) akıllı etiketlere bakın.

başvuru mektubu (cover letter) Potansiyel işveren ile iletişim kurmak için bir araç; şirket hakkında sahip olunan bilgiyi ve başvuruda bulunan kişinin işe ne gibi fayda sağlayacağını gösterir.

varsayımlar (assumptions) Doğru olduğuna inanılan ama doğruluğu tam olarak ispatlanmamış herhangi bir şey, kendisinden teorinin ayrıldığı dayanaklar.

kariyer seviyesi (career level) Kariyer ilerlemesindeki bir aşama.

birim planları (unit plans) Geleneksel ürün gamı planı; satış dönemi içerisinde satışa hazır hale getirilen malların miktarı (birimi); ayrılan para miktarının ortalama mal fiyatına bölünmesi.

kapalı uçlu sorular (close-ended questions) “Evet” ya da “hayır” diye cevaplanan ve cevaplarken müşterinin ayrıntılara girmesine fırsat vermeyen sorular.

alışveriş yapan kişinin niyetleri (shopper?s intentions) Alışveriş ziyaretinin amacı ile bağlantılıdır; ürün çeşidi ile bağlantılıdır ve üç şekli vardır: akılda belirli bir şey olması, akılda genel bir şey olması ve akılda herhangi bir şey olmaması (Song & Kunz, 1996).

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.