0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Hedef Pazar (Target market) Nedir? Ne demektir?

0

Hedef Pazar (Target market) Nedir? Ne Demektir?

Hedef Pazar (Target market) Nedir? Ne Demektir?, Bir perakende işletmesinin kendi perakende karması için hedeflediği müşteri grubu.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Hedef Pazar (Target market) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir perakende işletmesinin kendi perakende karması için hedeflediği müşteri grubu.

Hedef Pazar (Target market) sözlük anlamı Bir perakende işletmesinin kendi perakende karması için hedeflediği müşteri grubu.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Distribütör (Distributor) Endüstriyel pazarlarda çalışan, bir ürünün promosyonel desteklerle ve çeşitli hizmetlerle toptan satışını yapan aracı.

Satınalma süreci (Buying process) müşterilerin mal veya hizmet satınalımlarında geçirdikleri aşamaların tümü.

Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) Malin maliyetine sabit bir yüzde ekleyerek perakende satış fiyatını belirleme yöntemidir. Maliyet artı fiyatlandırma olarak da bilinir.

Liste fiyatı (List price) Bir katalogda yazılan ya da bir satış elemanı tarafından şirketin resmi ve nihai satış fiyatı olarak ifade edilen fiyat.

Satınalma koşulları (Terms of purchase) Satıcıyla yapılan bir satınalma anlaşmasında söz konusu olabilecek indirimler, taşıma maliyetleri vb. koşullardır.

Toplama (Collecting) Toplama fonksiyonu bir dağıtım kanalının, ilgili müşteri kesiminin ihtiyaçlarına seslenen mal ve hizmetlerin belirlenmesini, ilgili kaynaklardan bunların temin edilmesini ifade eder. Bu sırada dağıtım kanalının taşıma, depolama ve bilgi-haber işleme gibi fiziki dağıtım faaliyetlerinde bulunması da gerekebilir.

Survey (Survey) Bir anket formunun kullanılması, yüzyüze görüşme, telefon, posta veya bunlardan birkaçı ile sürdürülen bir veri toplama yöntemidir.

Satış alanı (Selling space) Ürünlerin sergilenmesi, satış personeli ile müşteriler arasındaki etkileşimin gerçekleşmesi ve ürünün etkili sunumu için ayrılan alan.

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) Bir müşterinin bir mal veya hizmet satınalırken geçirdiği aşamalardır. Bunlar; ihtiyacın hissedilmesi, bilgi araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim, satınalma ve satınalma sonrası değerlendirmedir.

Stratejik pazarlama planlaması (Strategic marketing planning) 1- Pazarlama amaçlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi. 2- Pazarlama kaynaklarını (fiziki, beşeri ve mali), belirli bir gelecek süreye dönük olarak, pazarlama amaç ve hedefleri doğrultusunda pazarlama fırsatlarına tahsisini öngören bilinçli ve örgütsel bir karar ve seçim sürecidir.

Satıcının pazarlık gücü (Bargaining power of vendors) Belirli sayıda satıcının belirli bir pazarda satılan malları kontrol edebilme derecesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.