0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Hipermarket (Hypermarket) Nedir? Ne demektir?

0

Hipermarket (Hypermarket) Nedir? Ne Demektir?

Hipermarket (Hypermarket) Nedir? Ne Demektir?, Büyük bir toptancı binasına benzer bir yerde indirim mağazasını ve süpermarket gıda perakendecisini birleştiren ve düşük fiyatla satış yapılan çok büyük ölçekli perakende alışveriş mağazasıdır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Hipermarket (Hypermarket) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Büyük bir toptancı binasına benzer bir yerde indirim mağazasını ve süpermarket gıda perakendecisini birleştiren ve düşük fiyatla satış yapılan çok büyük ölçekli perakende alışveriş mağazasıdır.

Hipermarket (Hypermarket) sözlük anlamı Büyük bir toptancı binasına benzer bir yerde indirim mağazasını ve süpermarket gıda perakendecisini birleştiren ve düşük fiyatla satış yapılan çok büyük ölçekli perakende alışveriş mağazasıdır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kooperatif reklâm (Cooperative advertising) Bir tedarikçi tarafından kendi ürünlerinin promosyonunun maliyetinin tümünü veya bir kısmını karşılamayı kabul ederek yürütülen tanıtım programıdır.

Satış alanı (Selling space) Ürünlerin sergilenmesi, satış personeli ile müşteriler arasındaki etkileşimin gerçekleşmesi ve ürünün etkili sunumu için ayrılan alan.

Satış promosyonları (Sales promotion) Belirli bir zamanda bir mağazayı ziyaret etmesi ve/veya alışveriş yapması için tüketicilere ek değerler ve özendiriciler teklif eden ve belirli bir bedel karşılığında yaptırılan kişisel olmayan iletişim aktiviteleri.

Yeni ürün (New product) Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

Psikolojik fiyatlandırma (Psychological pricing) Bir fiyatın müşteriye daha çekici gelmesi için uygulanan bazı taktiklerdir.

Benchmark (Benchmark) Bir perakende işletmenin kendi performansını benzer bir strateji uygulayan bir başka perakendeci ile kıyaslayarak değerlendirmesi.

Müzakere (Negotiation) İki veya daha fazla taraf arasında bir sonuca varmak için sürdürülen görüşme, pazarlık süreci.

Satınalma davranışı (Buying behaviour) Müşterilerin bir mal veya hizmet satınalırken yerine getirdikleri aktiviteler.

Geribildirim (Feedback) Bir kişinin kendisine gönderilen mesaja tepkisi, iletişim sürecinin başarısını sağlayan ayrılmaz bir parçasıdır.

Lojistik fonksiyonlar (Logistic functions) Çeşitli ürünleri bir araya getirmek, onları depolamak, onları gruplandırarak küçük birimler halinde müşterilere sunmak ve perakende raflarına yerleştirmek.

Perakendeci (Retailer) Nihai tüketicilere satış yapan aracı kişi ya da kuruluş.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.