0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

ilk fiyat (first price) Nedir? Ne demektir?

0

ilk fiyat (first price) Nedir? Ne Demektir?

ilk fiyat (first price) Nedir? Ne Demektir?, Orijinal perakende satış fiyatı; liste fiyatıyla ya da müşterinin fiyat etiketinde gördüğü fiyatla aynı olabileceği gibi farklı da olabilir; ilk fiyat perakende fiyat yapıları için temel fiyattır.

Satınalma terimleri olarak kullanılan ilk fiyat (first price) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Orijinal perakende satış fiyatı; liste fiyatıyla ya da müşterinin fiyat etiketinde gördüğü fiyatla aynı olabileceği gibi farklı da olabilir; ilk fiyat perakende fiyat yapıları için temel fiyattır.

ilk fiyat (first price) sözlük anlamı Orijinal perakende satış fiyatı; liste fiyatıyla ya da müşterinin fiyat etiketinde gördüğü fiyatla aynı olabileceği gibi farklı da olabilir; ilk fiyat perakende fiyat yapıları için temel fiyattır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

tedarik (sourcing) Belirlenmiş zaman aralığında teslim edilme şartıyla belirlenmiş kalite ve hizmet seviyesindeki malzeme, üretim ve bitmiş mallar için en iyi maliyeti sağlayan satıcıya karar verme.

satış temsilcileri (sales representatives) Bir şirketi ya da bir ürün serisini perakendecilere ve nihai müşteriye tanıtan kişiler.

envanterin perakende metodu (retail method of inventory) Envanterin perakende fiyatlarla belirlenen değeri.

mal kategorileri (merchandise categories) Toplam mal karışımının önemli bileşenleri.

doğru yanıt (accurate response) Tahminde bulunan kişilerin iyi bir şekilde önceden bildirdiklerine ya da bildirmediklerine karar vermek ve hatalı tahminlerin etkisini en aza indirmek için onların mal planlama süreçlerinin yeniden tasarımını yapmak (Fisher, Hammond, Obermeyer, & Raman, 1994, syf. 84).

hızlı indirim fiyatlandırması (quick markdown pricing) Kelepir (bargain) alışverişi yapanlar için yüksek değer sağlamağa yönelik tasarlanan bir fiyatlandırma stratejisi; yıllık birçok satış dönemi olan moda ve sezonsal mallar için kullanılır.

iş gücü istismarı (labor exploitation) Bir kişinin başkalarının emeklerinden kendisi bir şey katmadan kâr elde etmesidir.

fiyat indirimi (markdown) İlk fiyat ve promosyon ya da tenzilat fiyatı arasındaki fark.

x-teorisi yönetim şekli (theory-x management style) Üst-alt iletişimine bağlı olarak bir şirketi idare etme; çalışanların gerçekten çalışmak istemedikleri ya da çalışma motivasyonunun temel sebebinin para olduğu varsayımlarına dayanır.

iki artı iki fiyatlandırma stratejisi (two plus two pricing) Bazı perakendeciler tarafından kullanılan bir ilave fiyat artışı çeşidi.

fiyat noktaları (price points) Fiyat serisini temsil eden belirlenmiş fiyatlar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.