0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İndirim mağazası (Discount store) Nedir? Ne demektir?

0

İndirim mağazası (Discount store) Nedir? Ne Demektir?

İndirim mağazası (Discount store) Nedir? Ne Demektir?, Çok çeşitli malları indirimli fiyatlarla satan ve yalnızca sınırlı hizmet veren perakende mağaza.

Satınalma terimleri olarak kullanılan İndirim mağazası (Discount store) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Çok çeşitli malları indirimli fiyatlarla satan ve yalnızca sınırlı hizmet veren perakende mağaza.

İndirim mağazası (Discount store) sözlük anlamı Çok çeşitli malları indirimli fiyatlarla satan ve yalnızca sınırlı hizmet veren perakende mağaza.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Değişken maliyet (variable cost) Üretilen veya satılan ürünün miktarıyla doğrudan bağlantılı olarak değişen firma harcamalarıdır.

Kültür (Culture) Bir toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan inanç ve değerler sistemi.

Kitle pazarlama (Mass marketing) Bir temel ürünü, müşteri kategorileri ve ihtiyaçları ayırımı gözetmeksizin büyük miktarlarda pazara sunma stratejisi.

Farklılaştırma (Diversification) Henüz hizmet götürülmemiş bir pazar dilimine yönelik olarak tümüyle yeni bir perakende formatının geliştirilmesini içeren bir stratejik yatırım fırsatı.

Operasyonel planlama (Operational planning) İş birimleri için genellikle bir yıl ya da daha kısa bir dönemdeki hedeflerini ve stratejilerini oluşturma.

Psikolojik ihtiyaçlar (Psychological needs) Müşterilerin satınalmaktan, alışveriş yapmaktan veya bir ürüne sahip olmaktan sağladıkları kişisel tatmin duygusu ile bağlantılı ihtiyaçlar.

Ürün reklâmı (Product advertising) Hedef kitlenin üyelerini reklâm verenin ürünlerine yöneltmeyi amaçlayan reklâm.

Pazar potansiyeli (Market potential) İncelenen pazarda beklenen toplam talep. Belirli bir dönemde, belirli bir düzeyde pazarlama aktivitesi ile belirli bir segmentte müşterilerin satın alabileceği toplam ürün miktarı.

Acenta (Agent – Broker) Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı (kişi veya kuruluş).

Kültür (Culture) Bir toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan inanç ve değerler sistemi.

Fabrika outlet (Factory outlet) Bir üreticinin sahip olduğu düşük fiyatla satış yapılan perakende satış birimi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.