0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

indirim yüzdesi (percent markdown) Nedir? Ne demektir?

0

indirim yüzdesi (percent markdown) Nedir? Ne Demektir?

indirim yüzdesi (percent markdown) Nedir? Ne Demektir?, Net satış yüzdesi olarak hesaplanan indirim miktarı

Satınalma terimleri olarak kullanılan indirim yüzdesi (percent markdown) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Net satış yüzdesi olarak hesaplanan indirim miktarı

indirim yüzdesi (percent markdown) sözlük anlamı Net satış yüzdesi olarak hesaplanan indirim miktarı

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

etkileşimli planlama (interactive planning) Firmanın bütün bölgelerinden alınan bilgilerle ortaya çıkan bir takım çalışması etkinliği; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı sistemlerinin bir karışımı.

varsayımlar (assumptions) Doğru olduğuna inanılan ama doğruluğu tam olarak ispatlanmamış herhangi bir şey, kendisinden teorinin ayrıldığı dayanaklar.

nakit indirimi (cash discount) İmzalanan kontratta belirlenen zamanda faturanın ödenmesini teşvik etmek için faturalanmış maliyet üzerinden yapılan indirim.

teknoloji (technology) Bilimsel yada diğer bilginin pratik işlere insan ve kurumları, yaşayan şeyler ve makineleri içeren düzenli sistemler tarafından uygulanması (Pacey, 1983, syf. 6).

sabit ürünler (staple goods) Merchandising çevrimi süresince devamlı olarak talep alan sınıflandırmalar; talep zamana bağlı değildir.

hızlı yanıt (quick response-QR) Zaman odaklı rekabeti, çevikliği birleştiren ve tedarik sistemlerini, dağıtım sistemlerini ve müşteriye hizmeti daha iyi hale getirebilmek için çalışan bir iş stratejisi.

ön-yüz sistemleri (front-end systems) Merchandisingin planlama aşaması ile ilişkilidir ve kaynaklar belirlenmeden önce olur.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) Asya?da yer alan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ülkelerini içine alan ve 1977 yılında kurulan ticaret grubu.

kâr marjı (gross profit) “Brüt kâr”a bakın.

kontraktör değerlendirmesi (contractor evaluation) Potansiyel bir kontraktörün kalite, maliyet, sevkıyatta güvenilirlik ve mali istikrar standartlarını yerine getirip getirmediğinin değerlendirilmesi.

indirim yüzdesi (percent markdown) Net satış yüzdesi olarak hesaplanan indirim miktarı

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.