Beton Kürü Nedir? Ne Demektir?

0

Beton Kürü Ne Demek

Beton Kürü nedir? Beton Kürü ne demek, ne anlama gelmektedir? İnşaat Terimleri Beton Kürü hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Beton Kürü Beton dökümünden sonra çevrenin sıcaklık ve bağıl nemin beton hidratasyonu için uygun koşullarda tutulması işlemidir.

İnşaat Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, İnşaat Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Balar Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremit in altına yerleştirilen ince taht

Radye Temel (Radye Jeneral) Radye Jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolma zeminlerde yada emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zeminin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya temel duvarı ve kolonların birbirine çok yakın olması durumlarında uygulanır. Burada bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

Durağan Anamal Başka bir şekil almayıp olduğu gibi kalan ve yalnız bir üretim devresinde değil, sürekli üretim devrelerine katılan anamal ögeleridir. Makineler, binalar, toprak, taşıt araçları, çeşitli eşyalar ve tesisat vb.

Architecture Bir sistemin fonksiyonlarının oluşturulmasında dikkate alınan yapısal protokoller bütünü

Sistem Denetimi (Systems Audit) Denetlenen sürecin ya da birimin (sistem) amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. Kamu idarelerinde uygulanacak iç denetim uygulamalarından birisi olan sistem denetiminde iç kontrol sistemi bir bütün olarak değerlendirilir ve iç kontrol bileşenlerinin var olup olmadığı incelenir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Üretim Araçları Devamlı ya da geçici olarak mal ya da hizmet üretmek için üretim de bulunan bir işletmenin yararlandığı her cins madde ve işçi emeklerine denir.

Adiabatik Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum

Calibration bir enstrümanın ölçüm yapma yeteneğindeki düşüşlerin giderilmesi.

Mimari Beton Görünür beton yüzeyler, baskı betonlar gibi estetik olara kullanılan betonlar.

Avize Tavana asılan, şamdanlı, lambalı, cam veya metal süslü aydınlatma aracı.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.