Betonda Soğuk Derz Nedir? Ne Demektir?

0

Betonda Soğuk Derz Ne Demek

Betonda Soğuk Derz nedir? Betonda Soğuk Derz ne demek, ne anlama gelmektedir? İnşaat Terimleri Betonda Soğuk Derz hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Betonda Soğuk Derz Betonun yerleştirilmesi sırasında gecikme veya başka nedenlerden dolayı betonun sürekliliği olmaması. Yerleştirilmiş beton tabakasının diğer tabakanının dökümünden önce sertleşmesi sonucu elde edilir.

İnşaat Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, İnşaat Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Betonda Malzeme Katsayısı Malzeme katsayısı, hesapta kullanılacak dayanım değerlerinin elde edilmesinde, güvenlik payı oluşturmak amacıyla, karakteristik dayanım değerlerinin bölünmesinde kullanılan 1,0 veya 1,0 den büyük katsayılardır.

Kalkan duvarı Bir beşik çatıda aşıklara dik doğrultudaki üçgen dış duvar

STOMA (GÖZENEK) Yaprağın alt ve üst yüzeylerinde bulunan, gaz alışverişini sağlayan delik.

Byte 1) sabit bit sayısı, çoğunlukla tek bir karaktere karşı gelir ve bir birim tarafından işlenir. 2)alfanümerik veya özel bir karakteri gösterebilen sekiz bit

Astar Kaplama Kontrtablalarda kör ağacın biçim değiştirmesini önlemek amacıyla iki yüzüne yapıştırılan kaplama katı.

Ana Yol Karayollarında ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafığin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

Mekan İnsanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk, boşun. Mimari bir mekan oluşturmak, geniş anlamdaki doğadan veya peyzaj mekanından insanın kavrayabileceği bir bölümü sınırlamaktır

İmar Planı İmar Planı: İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı denir.

Fiyat Analizi İnşaata ilişkin birim maliyetlerinin hesaplanması işlemine verilen ad. Bu işlemde işçilik, makina, taşıt, araç ve gereçlerin miktarı ve tutarı saptanır.

Fleksibilite (Esneklik) Kaplamanın yük altında temel tabakası, alt temel tabakası ve taban seviyelerinde meydana gelebilecek değişimleri karşılayabilme yeteneğidir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.