Betonda Yangın Hasarı Nedir? Ne Demektir?

0

Betonda Yangın Hasarı Ne Demek

Betonda Yangın Hasarı nedir? Betonda Yangın Hasarı ne demek, ne anlama gelmektedir? İnşaat Terimleri Betonda Yangın Hasarı hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Betonda Yangın Hasarı Isı etkisiyle sıcağa olarak hidrate çimento su kaybederek dehidrate olur. Betonda, hidrate yapıdaki elemanlar belli sıcaklıklarda yapılarındaki suyu kaybeder. Örnek olarak kalsiyum hidroksit 650C de yapısındaki suyu kaybeder. Kristalize olmayan elemanlar örneğin hidrate kalsiyum silikat jeli yapısındaki suyu sıcaklığa bağlı olarak verir. Bu dehidratasyon , yapının mukavemetinde önemli ölçüde düşmeye sebep olur. Agregalar da ısı etkisiyle yapılarını değiştiribilirler Ama çimentonun dehidratasyonu ile karşılaştırıldığında bu etkiden doğan hasarların ageregaların yolaçtığı hasarlara göre daha erken ve ciddi olduğu görülebilir.

İnşaat Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, İnşaat Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
APencere bandı Hava sızmalarını önlemek üzere, pencere ve kapı aralıklarına konulan keçe,kauçuk yada plastik şerit

ANOT Üretecin (+) kutbuna bağlı olan elektrot.

Fikir projesi Avan projeden önce, mimarın verilen konu üzerinde ilk düşüncelerini ortaya koyduğu tasar

Bina Derinliği Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır.

Belgeye Dayalı Kanıtlar (Documentary Evidences)  Denetim kanıtlarının en yaygın şeklidir. Anlaşmalar, sözleşmeler, tutanaklar, raporlar, faturalar, mektuplar gibi çok çeşitli formlarda olabilir. Bunların uygun yöntem ve araçlarla bilgisayar kayıtlarından da elde edilmesi mümkündür. Belgelere dayalı kanıtların güvenilirliği ve uygunluğu denetim amaçlarıyla bağlantılı olarak kaynağı açısından değerlendirilmelidir. Güçlü bir iç kontrol sisteminin varlığı, kurum içerisinden elde edilen kanıtların güvenilirliğini artırır. (Kamu İç Denetim Rehberi)

İLETKENİN DİRENCİ İletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği tepki.

Alçılı Blok Alçının belirli oranda suyla karıştırılarak kalıplanması ve kurutulması ile yapılan yapı gereci.

Rötre Betonda, hiç yük uygulanmamışken bile, ortam rutubeti ve sıcaklığına bağlı olarak, deformasyonlar görülebilir. Taze haldeyken içerdiği suyun ortam rutubetine bırakıldığında buharlaşma yoluyla kaybolması betonun rötre denilen büzülmesine neden olur. Büyük kütleler halinde dökülen betonlarda (örneğin, beton barajlardaki kütle betonları) yüzeyinin soğuması, iç kısımlarının sıcak kalması nedeniyle ısıl rötre meydana gelebilir. Rötre beton açısından kritik bir olgudur. Engellendiğinde, çekme gerilmeleri yaratır. Betonun çekme dayanımının düşük olduğu göz önünde bulundurulursa, bu çekme gerilmeleri çatlakların oluşmasına neden olur.

Binder Tabakası Bir temel tabakası ile satıh tabakası arasındaki ara tabakadır.

Çatı Kuşağı Dikme, aşık, yanlara ve merteklerin bir veya iki yüzeyine çakılan ve çatı makası uzunluğunca açılmasını Önleyen çubuklar.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.