0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Hisar Nedir? Ne Demektir?

0

Hisar Ne Demek

Hisar nedir? Hisar ne demek, ne anlama gelmektedir? İnşaat Terimleri Hisar hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Hisar Eskiden taştan yapılan kuleli ve yüksek duvarlı küçük kale.

İnşaat Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, İnşaat Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Stabilite Kaplamanın deformasyona karşı direnme kabiliyetidir.

Peternoster Sürekli hareket halinde olan asansörlere “PATERNOSTER” denilmektedir Bu tip asansörlerin işletme ve bakim giderleri düşüktür ve iniş-çıkışın çok yoğun biçimde yapıldığı iş ve ticaret merkezleriyle iş hanlarında uygulanırlar.

API Application Program Interface; Uygulama Program Arayüzü; Uygulama Yazılımı ile Uygulama Platformu arasındaki arayüz.

Çatı Aktarma Çatının kırık kiremitlerini sağlamları ile değiştirme işlemine verilen ad.

Oluk Taşı Beyaz çimento veya normal çimentolu buhar kürlü genellikle (3x10xserbest boy ) cm boyutlarında su akıtma düzeneği. Üstü açık su yolu.

Betonarme Demiri Beton Çeliği. Betonarme donatısı.

Kolon-kiriş sistemi Yatay öğelerin yüklerinin duvarlara yada kemer ve tonozlara değil de kirişler aracılıyla kolonlara aktarıldığı yapım sistemi

Changeover time Bir imalat ekipmanının bir ürün tipinden diğer bir ürün tipini üretebilir hale getirilmesine kadar geçen zaman.

BASINÇ Birim yüzeye dik etkiyen kuvvet.

Parselasyon İmar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılan taşınmaz malları ayırma işlemidir.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.