0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kazı Nedir? Ne Demektir?

0

Kazı Ne Demek

Kazı nedir? Kazı ne demek, ne anlama gelmektedir? İnşaat Terimleri Kazı hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Kazı Bir yeri kazma işi, hafriyat.

İnşaat Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, İnşaat Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Beton Çivisi Beton ve tuğlaya çakılabilen kalın gövdeli çelik çivi.

Dizgi Operatörü Firmanın dizgi işlerini yapmakla görevlidir. İşletme müdürü ve üretim sorumlusundan görev ve yetki alır.

Kirişli radye temel Duvar ya da kolonların aralıkları fazla ise temel, kirişli radye temel olarak yapılır. Kirişli radye temeller iki şekilde yapılır:

Minha Yapılması gereken bir iş için hesablanan miktardan eksi kısımların düşülmesi.

Metraj İhale kapsamında işin yapılan bir bölümü işin iş kalemlerine (pozlara) ayrılmış olarak miktarlarının hesaplandığı cetveldir.

Beton Kiremit Uygun kalite ve miktarlardaki doğal agrega, çimento ve suyun. gerektiğinde mineral dolgu ve katkı maddelerinin karıştırılarak elde edilen harcın özel kalıplarda pres ile çeşitli boyut ve biçimlerde şekillendirilerek, renksiz ve renkli görünüşlü imal edilen çatı örtü malzemeleridir.

Saha Çalışması(Field Work) Herhangi bir alanda belli yöntem ve teknikler kullanılarak gerçekleştirilen bilgi derleme işlemidir. Bir denetim çalışmasında risk kontrol matrisinin hazırlanmasından sonra matriste var olduğu belirtilen veya denetçi tarafından olmasında fayda görüldüğü not edilen kontrollerin test edilmesi aşamasıdır. İç denetim alanında saha çalışması denetim testlerinin uygulanması, bulguların oluşturulması ve önerilerin geliştirilmesi, denetlenen birimle bulguların paylaşılması ve kapanış toplantısının yapılması aşamalarından oluşur. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Çatlamış Kesit Alanı Çatlamış kesit alanı, çekme bölgesindeki beton ihmal edilmiş ve tüm boyuna donatı alanı beton dönüştürülmüş kesitin alanıdır.

Çimento Harcı Harç kumu ve bağlayıcısı çimento olan harçtır.

Reaksiyon Duvar yada kolon gibi bir dayanağın, bir kiriş gibi yüklü bir öğeden aşağı doğru gelen basıncı karşılayan yukarı doğru direnişi, tepki

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.