Los Angeles Aşınma Dayanımı Nedir? Ne Demektir?

0

Los Angeles Aşınma Dayanımı Ne Demek

Los Angeles Aşınma Dayanımı nedir? Los Angeles Aşınma Dayanımı ne demek, ne anlama gelmektedir? İnşaat Terimleri Los Angeles Aşınma Dayanımı hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Los Angeles Aşınma Dayanımı Bu deneyde kullanılan cihaz iki tarafı kapalı, ekseni etrafında dönebilen, iç çapı 710 mm, boyu 508 mm olan bir çelik silindirden oluşmaktadır. Silindir içinde belirli ağırlıkta ve sayıda çelik bilyeler mevcuttur. Tane büyüklüğü sınıfına göre miktarı ilgili tabloda gösterilen agrega silindir tambur içine konarak, tambur döndürülmeye başlanır. Deney sırasında taneler çelik bilyelerin çarpmasıyla parçalanır ve ufalanır. Alet 100. ve 500. devir sonunda otomatik olarak duracak şekilde ayarlıdır. Bu devirler sonunda silindirden çıkarılan numune 1.6mm lik kare gözlü elekten elenerek, alta geçen miktarın % si saptanır. Bu değer deney sonrasındaki kayıp yüzdesini ifade eder

İnşaat Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, İnşaat Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Gönye Almak Pisagor teoremindeki 3-4-5 kuralı sayesinde 90 derecelik dik köşelerin oluşturulması.

Tama sahanlık İki kolu birbirine paralel merdivenlerdeki ara sahanlık

Tam Kesim Kutu açınımını karton tabakasından ayırmak amacıyla yapılan kesimdir.

Arazî Kesiti Arazi üzerinde iki noktayı birleştiren doğruyu içine alan bir düşey düzlemin, arazinin topografik yüzeyi ile ara kesiti.

Control 1) Planlananla fiili durumun karşılaştırılması, 2) Fiili durumun planlanandan sapma göstermesi durumunda sapmaları gidermeye yönelik eylemler yapılması,3) Davranışların öngörülen sınırlar içinde kalmasının sağlanması.

Beton Karışım Suyu Betona karıştırılan beton kalitesini olumsuz etkilemeyecek, kabul edilebilir sınırlar içinde kimyasal özellikleri bulunan. Beton içine doğrudan katılan su ile agrega rutubeti yoluyla beton bünyesine giren su. Toplam su kütlesi.

Lapider Sayfa sonuna ya da paragraf aralarına konan geometrik şekiller.

Örnekleme (Sampling) Bir örnekleme dahil etmek üzere, bir istatistiki ana kütleden kalemlerin seçimi süreci ve bu amaca ulaşmak için kullanılan yöntemdir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Ayrık Düzen Yapıların birbirine bitiştirilmeksizin yerleştirildikleri yapı düzeni.

Üstyapı Bir yapının toprak üzerinde kalan bölümü

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.