Sıva altı anahtar Nedir? Ne Demektir?

0

Sıva altı anahtar Ne Demek

Sıva altı anahtar nedir? Sıva altı anahtar ne demek, ne anlama gelmektedir? İnşaat Terimleri Sıva altı anahtar hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

Sıva altı anahtar Sıva altı anahtarı, gövdesi duvara gömülen, kapağı sıva üzerine oturan anahtar.

İnşaat Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, İnşaat Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Sağır duvar Pencere, kapı gibi boşluğu olmayan duvar

Bağın 1. İksa
2. Bitişik düzendeki iki yapının arasında yeni bir yapının yapılırken, var olan yapıların zarara uğramamaları için karşılıklı duvarları arsına yatay olarak uzatılıp sıkıştırılan ağaç dayaklarla kurulan düzen.

Bilgi Teknolojisi(Information Technology) Bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması ve korunmasını sağlayan ve bunlara yardımcı olan araçlardır. Bilgi teknolojisi; bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması, iletişim ağları aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesi, kullanıcıların hizmetine sunulması, yönetilmesi, saklanması ve güvenliğinin sağlanması ile söz konusu sistemlerde saklanan bilgiye erişim kurallarının belirlenmesinde yararlanılan yazılım ve donanım teknolojilerini kapsayan bir bütündür. (Kamu İç Denetim Rehberi) 

Absolute Pressure Geyç basıncı ile atmosfer basıncının toplamı.

Brinel Sertliği Belirli çapta ( En çok kullanılan 10 mm ) bir çelik bilya ile belirli bir kuvvetle bir malzemenin yüzeyine belirli bir müddet bastırmak suretiyle meydana gelen kalıcı iz?in çevresinin ölçülen ortalama çapı ile tayin edilir. Bilya üzerindeki bastıncı yükün bu küresel yüzey alanına bölünmesi suretiyle hesaplanan sertlik değeri. İz ne kadar küçük ise malzeme o kadar serttir. Sertlik deney ölçüsü.

Konsol kiriş Bir ucu ankastre öteki ucu serbest kiriş

Conta Geçirmezliği sağlamak için sıkıştınlmış iki  yüzey arasına yerleştirilen, genellikle plastik kauçuk ve kurşundan yapılan ince parça.

Yeterli Kontrol (Adequate Control) Planlama ve organizasyonun, risklerin etkin şekilde yönetilmesi ve idarenin hedef ve amaçlarına verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşması yönünde makul bir güvence sağlayacak tarzda yönetim tarafından gerçekleştirilmesidir.

Altyapı Su, elektrik,kanalizasyon,yol gibi tesislerin topuna verilen ad

Ard Germe Beton Betonun çekmeye karşı zayıflığının üstesinden gelmek için kullanılan uygulama yöntemi. Yüklemeden önce betona uygulanan sabit bir basınç kuvveti sayesinde, betonda yükleme sonrası oluşacak çekme gerilmsinin sınırlandırılması esasına dayanır. Uygulanacak basınç kuvveti, beton içerisinde kılıfla korunan boşluklardan geçirilen yüksek dayanımlı çelik halatların gerilmesi ile elde edilir. Ön germeli sistemlerden farkı germe işleminin beton dökümünden Önce değil, beton döküldükler, sonra yapılmasıdır.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.